17 lipca 2024

Polonia medyczna na świecie. Z historii Medicusa

Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Medicus (Medicus Polish-American Medical Society) powstało w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku. Kontynuuje działalność organizacji założonej w okresie międzywojennym w Poznaniu.

Foto: arch. prywatne

Lata 1965-1974 – w czasach gdy prezesem Medicusa był dr John J. Danek, przyznano wyróżnienia wybitym Polakom. W ich gronie znaleźli się m.in. kard. Stefan Wyszyński, dr Zbigniew Brzeziński, kard. Józef Glemp, prof. Franciszek Kokot, prof. Hilary Koprowski, kard. Franciszek Macharski, gen. Stanisław Maczek, prof. Jan Nielubowicz oraz prof. Andrew Schally. W tym czasie Medicus był aktywnym promotorem wymiany studenckiej i edukacyjnej między Polską a USA oraz rozpoczął działalność charytatywną na rzecz służby zdrowia w Polsce, wysyłając sprzęt medyczny, leki i literaturę medyczną.

Lata 1974-1998 – gdy prezesurę stowarzyszenia objął dr Eugeniusz Demczuk, Medicus miał ok. 200 członków. Dochód z balów organizowanych przez stowarzyszenie był przeznaczany na pomoc lekarzom przybyłym z Polski do USA oraz szpitalom w Polsce. Działający w ramach stowarzyszenia Klub Młodego Medyka pomagał studentom i rezydentom w przygotowaniu do nostryfikacji dyplomu i w uzyskaniu PWZ w USA lekarzom przybyłym z Polski.

Maj 1987 – do Medicusa przyłączył się Komitet Pomocy Szpitalom w Polsce, którego założycielką i prezeską była Barbara Loykovna. Dzięki działaniom komitetu przez ponad osiem lat wysyłano z USA do Polski setki ton sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych i medycznych, a także literaturę medyczną, a nawet sztuczne nerki. Prowadzono też szkolenia dla polskich lekarzy w prestiżowych szpitalach w Nowym Jorku i okolicach.

Kwiecień 1998 – styczeń 2008 – za prezesury dr. Tadeusza Pyza stowarzyszenie zorganizowało m.in. kilka balów, z których dochód był w większości przeznaczany na pomoc medyczną dla Polonii. Styczeń 2008 – kadencja dr. Janusza Plawnera to czas spotkań i seminariów naukowych, w tym organizacji prestiżowego wykładu z udziałem dr. Jamesa Deweya Watsona, noblisty z 1962 roku i odkrywcy DNA, w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Maj 2015 – maj 2018 – za prezesury dr. Dariusza Konopki energiczna działalność zarządu przywróciła prawny status organizacji. Nowy zarząd kontynuował współpracę z profesjonalnymi organizacjami polskimi w USA i w Polsce. W 2012 roku Medicus został członkiem Polskiej Rady Konsultacyjnej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, a w maju 2016 roku na Kapitolu w Waszyngtonie oraz w Ambasadzie RP odbyło się spotkanie Polsko-Amerykańskie Szczytu Liderów Polonijnych z USA.

W latach 2016-2017 dr Konopka nawiązał kontakty z ośrodkami akademickimi, m.in. z University of Rochester School of Medical and Dentistry w stanie Nowy Jork i kilkoma polskimi uniwersytetami medycznymi. Stowarzyszenie nawiązało też kontakty z polonijnymi organizacjami medycznymi w USA – Stowarzyszeniem Absolwentów UM w Białymstoku, UM w Poznaniu, UJ Collegium Medicum w Krakowie, Związkiem Lekarzy Polskich w Chicago oraz Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych.

Kwiecień 2018 – dr Tadeusz Pyz został ponownie prezesem Medicusa.

Dariusz Konopka, prezes Medicus Polish-American Medical Society (2015-2018)