12 lipca 2024

Rezonans trzyteslowy dla szpitala w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy otrzyma najnowszej generacji rezonans magnetyczny, dzięki któremu będzie można szybciej i precyzyjniej diagnozować pacjentów. W Polsce takich aparatów działa zaledwie kilka.

  

Foto: Piotr Ulanowski, freepress.pl

Rezonans magnetyczny 3T (trzyteslowy) – bo o nim mowa – umożliwia m.in. wykonywanie wysokiej jakości badań diagnostycznych, w tym części w czasie rzeczywistym. To nie jedyny sprzęt, o jaki bydgoski szpitali wzbogaci się w najbliższym czasie.

Całkowity koszt planowanych zakupów to ponad 11 mln, z czego prawie 6,5 mln zł stanowi dotacja unijna.

Oprócz środków na zakup rezonansu z wyposażeniem i oprogramowaniem, placówka dostanie dotację także na inną aparaturę medyczną: aparat do kontrapulsacji, aparat do hipotermii terapeutycznej, system monitoringu z kardiomonitorami na Intensywny Nadzór Kardiologiczny, respirator z synchronizacją oddechu z wykorzystaniem elektrod przełykowych, analizator do wieloparametrycznej analizy krwi RKZ, kardiomonitor z kapnometrią, system do oceny regionalnej oksymetrii, monitor hemodynamicznej pracy serca, urządzenie wspomagające oddychanie u noworodków, pompę strzykawkową.