17 kwietnia 2024

Rezydentury wiosna 2017 – wszystko już wiadomo

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 marca 2017 r.) przyznano 1856 rezydentur (w tym 915 rezydentur w dziedzinach priorytetowych). Jakimi kryteriami kierował się szef resortu Konstanty Radziwiłł?

Foto: pixabay.com

1. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” tj.:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • patomorfologia,
 • hematologia,
 • geriatria,
 • rehabilitacja medyczna,
 • reumatologia,
 • medycyna rodzinna

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

2. W dziedzinie ortopedii i traumatologii, która również jest objęta projektem „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”, przyznano miejsca rezydenckie w ilości 50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

3. W podstawowych dziedzinach medycyny, na które jest największe zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów tj.:

 • choroby wewnętrzne,
 • pediatria,
 • chirurgia ogólna

– przyznano miejsca rezydenckie w ilości 100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

4. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 1 i 3 tj.:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna ratunkowa,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca

– przyznano po jednym miejscu dla województw, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie na ww. dziedziny.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.