18 lipca 2024

Roboty chirurgiczne pomogą kolejnym polskim pacjentom

Od 1 sierpnia 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansuje leczenie chirurgiczne nowotworów błony śluzowej macicy i raka jelita grubego z wykorzystaniem robotów.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Do koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie nowotworu błony śluzowej macicy i nowotworu jelita grubego dodano zabiegi i operacje przy użyciu robota – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Jak podaje resort, liczba zabiegów w leczeniu nowotworów złośliwych jelita grubego i błony śluzowej macicy co roku znacząco rośnie:

 • rak jelita grubego: 14 740 w 2022 r. (o 372 więcej niż w 2019 r.),
 • rak błony śluzowej macicy: 6 387 w 2022 r. (o 476 więcej niż w 2019 r.).

Obecnie 22 placówki spełniają warunki, aby wykonywać te zabiegi w ramach publicznej opieki zdrowotnej, co oznacza, że po zawarciu aneksu z NFZ mogą świadczyć usługi medyczne w pełni refundowane dla pacjentów przy użyciu robota. Stawiane są jednak przed nimi określone warunki:

 • leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy:
  • wykonanie co najmniej 100 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego);
  • zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 r.);
 • leczenie chirurgiczne raka jelita grubego:
  • wykonanie co najmniej 120 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego);
  • zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 r.).

Od 1 kwietnia 2022 r. NFZ finansuje już operacje przy użyciu robota w leczeniu raka gruczołu krokowego. Do tej pory sfinansowano ok. 4 tys. takich zabiegów. Świadczenia są wykonywane w 27 placówkach w Polsce.