19 lipca 2024

Senacka inicjatywa ustawodawcza dotycząca art. 37a Kodeksu karnego

Senat przyjął i zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu inicjatywy ustawodawczej o zmianie ustawy –  Kodeks karny.

14. posiedzenie Senatu. Foto: Marta Marchlewska, Kancelaria Senatu

Projekt ustawy ma zmienić brzmienie art. 37a kodeksu karnego w taki sposób, by przywrócić zasadę swobodnego uznania sądu w zakresie wymiaru kary w odniesieniu do przestępstw zagrożonych tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat.

„W ten sposób Senat chce poprawić przepis, wprowadzony nowelizacją ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), która  weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r.” – wyjaśnia Centrum Informacyjne Senatu.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowela art. 37a k.k. wzbudziła duży niepokój środowiska lekarzy, obawiających się, że zaostrzenie przepisów karnych może doprowadzić do orzekania kary pozbawienia wolności w sytuacji nieumyślnego błędu medycznego, a także częstsze niż do tej pory orzeczenia zakazu wykonywania zawodu. Konsekwencje, jakie szczególnie dla lekarzy może mieć ta kontrowersyjna zmiana, zostały wyartykułowane m.in. w stanowisku Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Lekarze zwracali uwagę, że nie będzie chętnych by leczyć trudne przypadki. Nikt nie będzie podejmował się trudnych, ryzykownych zabiegów, wdrażania (dających szansę na ratowanie życia) niestandardowych metod leczenia, narażając się na ewentualną odpowiedzialność karną wynikającą ze zwiększonej represyjności systemu odpowiedzialności lekarzy za błędy w sztuce” – czytamy w uzasadnieniu projektu.