18 lipca 2024

Sprawdzili 3/4 światowej populacji chorych na nowotwory

Poprawiają się wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory – wynika z badania analizującego światowe trendy w przeżyciach chorych na nowotwory opublikowanego w czasopiśmie „The Lancet”.

Foto: pixabay.com

Obejmuje ono lata 2000-2014 i jest najbardziej aktualną publikacją na ten temat.

Analizowane dane objęły ponad 37 milionów ludzi z 71 krajów i 18 nowotworów (około 75% światowej populacji chorych na nowotwory).

Autorzy pracy zwracają uwagę na poprawę wskaźników 5-letnich przeżyć nawet w nowotworach o najgorszym rokowaniu, takich jak rak płuca. Z drugiej strony utrzymują się znaczne dysproporcje pomiędzy krajami, szczególnie w odniesieniu do nowotworów wieku dziecięcego.

Ogółem najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć odnotowano w USA, Kanadzie, Australii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Islandii. Około 90% kobiet z USA i Australii z rozpoznanym w latach 2010-2014 rakiem piersi przeżywa 5 lat, podczas gdy w Indiach zaledwie 66%.

Region południowej Azji charakteryzują najlepsze wyniki przeżyć u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego oraz najgorsze u chorych na czerniaka; 80% dzieci leczonych z powodu nowotworów mózgu przeżywa 5 lat w Danii i Szwecji, podczas gdy w Meksyku czy Brazylii jest to mniej niż 40%.

Badacze pokreślili ograniczenia w dostępności do pełnych baz medycznych oraz ich niekompletność w niektórych regionach świata. W Afryce może to dotyczyć nawet 40% chorych na nowotwory, powodując przekłamania statystyk dotyczących przeżyć.

Źródło: www.thelancet.com