24 lipca 2024

Stanisławek: Trzeba zwiększyć limity na studia

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada dr Andrzej Stanisławek (KP PiS), senator, członek senackiej Komisji Zdrowia.

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Z budżetu.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

Tak, finansowanie z budżetu.

3. Co będzie chciał Pan zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

Zwiększyć limity na studia i otworzyć specjalizacje zgodne z mapą potrzeb.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Średnia krajowa x 2.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Jeżeli realizują kontrakty NFZ, to oczywiście, że tak.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

Nie wiem.