24 lipca 2024

Stomatologia. Dr Paweł Barucha o szansach na zwiększenie finansowania

Czas szybko biegnie. Jesteśmy po drugim posiedzeniu Rady ds. rozwoju stomatologii w Ministerstwie Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Na spotkanie zostali zaproszeni Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, a także Maciej Kraszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ. Dyskusja w głównej mierze dotyczyła sposobów zwiększenia finansowania stomatologii.

Otrzymaliśmy informację, że świadczenia z zakresu chirurgii i periodontologii w przyszłym roku zwiększone zostaną o 400 mln zł. Daje to wzrost finansowania opieki stomatologicznej do 2 proc. ogólnego budżetu NFZ. Podjęto decyzję, iż protetyka będzie kolejnym obszarem do zmian wyceny wartości punktu. Związane jest to z liczbą procedur (7), co pozwoli na „szybkie” przetestowanie tej drogi.

Stomatologia potrzebuje zmiany finansowania, jeżeli chcemy, by publiczna opieka istniała. Wydaje się, że wszyscy członkowie rady podzielają ten pogląd. Konsultanci krajowi bardzo aktywnie włączają się w pracę. Zostaną ponownie przedstawione propozycje gotowych zmian zgłoszonych przez konsultantów, a które „utknęły” w MZ. Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwa Zdrowia i jednocześnie wiceprzewodniczący rady, obiecał monitorowanie spraw.

Na początku pracy rady MZ pracujemy nad podstawami. Po zbudowaniu fundamentów przyjdzie pora na wszystkie aspekty zawodu lekarza dentysty. Komisja Stomatologiczna NRL wybrała członków zespołów roboczych. Jeżeli ktoś chciałby włączyć się w pracę na rzecz Koleżanek i Kolegów, serdecznie zapraszam.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Członkowie zespołów roboczych Komisji Stomatologicznej NRL powołani podczas posiedzenia 19 października 2022 r.:

Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów KS NRL:

 • Dariusz Samborski
 • Anna Lella
 • Alina Stępnik-Mardzyńska
 • Radosław Maksymowicz
 • Urszula Kołodzińska
 • Beata Jarczewska-Głośnick

Zespół ds. systemu świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych KS NRL:

 • Jolanta Szczurko
 • Małgorzata Lindorf
 • Karolina Mierzyńska
 • Jacek Zabielski
 • Piotr Ziętek
 • Joanna Skonecka
 • Małgorzata Hałdys
 • Anita Pacholec
 • Aleksandra Sommerlik-Biernat
 • Alina Grzesiuk-Nowak

Zespół ds. wykonywania działalności leczniczej KS NRL:

 • Adam Kozłowski
 • Marek Rogowski
 • Beata Kożak
 • Aleksandra Sommerlik-Biernat
 • Małgorzata Lindorf
 • Andrzej Siarkiewicz