17 lipca 2024

Ustawa o leczeniu niepłodności

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy regulującej kwestie związane z diagnostyką i leczeniem niepłodności. Opinie i uwagi można zgłaszać do 18 sierpnia br. na adres e-mail: a.blaszczyk@mz.gov.pl.

Foto: Marta Jakubiak

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie bezwzględnego zakazu klonowania człowieka, prowadzenia eksperymentów na ludzkich zarodkach, tworzenia hybryd i chimer, a także handlu ludzkimi zarodkami oraz komórkami rozrodczymi. Ma też powstać Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, dzięki któremu będą kontrolowane wszystkie utworzone zarodki.

Co jeszcze zapisano w projekcie? Podmioty wykonujące zapłodnienie metodą in vitro będą musiały uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie takiej działalności, a otrzymanie jej możliwe będzie, gdy będą w stanie zachować wysokie standardy leczenia, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną oraz regulacjami obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej. Ustawa umożliwi też tworzenie Centrów Leczenia Niepłodności, które mają zajmować się leczeniem niepłodności w pełnym zakresie.

Zdaniem resortu zdrowia projektowana ustawa doprowadzi do ujednolicenia procedur, zasad i standardów leczenia niepłodności, dzięki czemu zwiększy się nadzór nad poprawnością wykonywania procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Poza tym, dzięki niej możliwe będzie dostosowanie polskiego prawa w zakresie dotyczącym komórek rozrodczych i zarodków do dyrektyw unijnych, które Polska ma obowiązek implementować. Dotychczas tylko nasz kraj nie uregulował tych kwestii.

Zapoznaj się z projektem ustawy

ls

Źródło: MZ