16 lipca 2024

Warszawa świętuje 30-lecie odrodzenia izb lekarskich

W listopadzie mija 30 lat od I Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie, który zainaugurował pierwszą kadencję reaktywowanego samorządu lekarskiego.

Foto: Lidia Sulikowska

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie uczciła to wydarzenie, organizując konferencję historyczną w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Makuch, szef komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia OIL w Warszawie, zabrał uczestników spotkania w sentymentalną podróż do czasów, kiedy odradzał się samorząd lekarski, i dalej – poprzez trzy kolejne dekady funkcjonowania warszawskiej izby.

Prezentacja historycznych już zapisów wideo pozwoliła wczuć się w klimat i emocje, które towarzyszyły formującym się na nowo izbom lekarskim. Mieczysław Szatanek, były prezes warszawskiej ORL, przypomniał o działaniach poszczególnych kadencji ORL w Warszawie i problemach, z którymi trzeba było się mierzyć. – To nasza izba jako pierwsza, razem z Naczelną Radą Adwokacką, protestowała przeciwko wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionował obowiązek przynależności do samorządu zawodowego – przypomniał.

Obecny prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski opowiedział o inicjatywach, które izba podejmowała w ostatnim czasie, a także o wyzwaniach na przyszłość. – Samorząd lekarski przechodził przez czasy trudne. Obecnie także żyjemy w czasach trudnych. W czasach, w których wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone wieloma niebezpieczeństwami. Mam też poczucie, że zawód lekarza nie jest dostatecznie doceniany, że zaufanie do lekarza jest coraz mniejsze. To są wyzwania dla izby lekarskiej – podkreślał Łukasz Jankowski. – Dla mnie bardzo ważne jest, aby samorząd aktywnie stawał w obronie lekarzy, którym dzieje się krzywda – dodał prezes ORL w Warszawie.

Wiceprezes NRL i wiceszef ORL w Warszawie Krzysztof Madej zwrócił uwagę, że w tym roku w okręgowych izbach lekarskich w całej Polsce odbywają się obchody z okazji jubileuszu reaktywacji samorządu lekarskiego, często w formie koncertów i imprez okolicznościowych, a to spotkanie jest oryginalne, gdyż przyjęło formę konferencji historycznej. Podczas konferencji opowiadano także m.in. o tym, jak rozpoczynał swoją działalność okręgowy sąd lekarski, jak rodziła się i funkcjonowała w kolejnych dekadach instytucja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej czy Fundacja Pro Seniore, do dziś wspierająca lekarzy i lekarzy dentystów seniorów.

Konferencję poprzedziła uroczysta msza święta w kościele Sióstr Wizytek w intencji zmarłych lekarzy – twórców odrodzonego samorządu lekarskiego.

LS