15 lipca 2024

XVIII Ogólnopolska Biesiada Literacka UPPL

XVIII Ogólnopolska Biesiada Literacka Unii Polskich Pisarzy Lekarzy odbędzie się 2 marca 2018 roku (początek o godz. 17.00) w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Foto: pixabay.com

Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski – do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych Gości, miłośników żywego słowa, zachęcamy do współbiesiadowania.

Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory, proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (w trzech egzemplarzach) pod adresem OIL (93-005 Łódź, ul. Czerwona 3) oraz koniecznie także w formie elektronicznej na adres: biuro@oil.lodz.pl najpóźniej do 15 lutego 2018 roku. W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu.

Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji. Bezpośrednio po Biesiadzie Kabaret OIL-Bąk zaprasza na swoją IX już autorską premierę.

Wszelkich informacji chętnie udzieli Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL w Łodzi lub pod numerem telefonu: (42) 683 17 01.

Maria Magdalena Człapińska
Barbara Szeffer-Marcinkowska
(organizatorki)