16 lipca 2024

Zalecenia ws. przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia

W związku z apelem ministra zdrowia o stopniowe przywracanie planowej działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Prezydium NRL zwróciło się do szefa resortu zdrowia o wydanie zaleceń niezbędnych dla przywrócenia przyjmowania pacjentów w ramach planowej opieki medycznej i badań profilaktycznych.

Foto: pixabay.com

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, każdy pacjent przyjmowany do planowej procedury leczniczej, powinien mieć nie wcześniej niż 24 godziny przed planową hospitalizacją pobrany i oceniony wymaz jamy nosowej lub gardła w kierunku SARS-CoV-2 (badanie metodą RT-PCR), ponieważ tylko takie badanie minimalizuje prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

„Taki też standard postępowania przyjmuje na własne ryzyko finansowe ogromna większość szpitali wznawiających działalność planową” – podkreślono w apelu Prezydium NRL. Samorząd lekarski domaga się, aby koszty wykonania badań na obecność wirusa przed skorzystaniem z planowego leczenia były sfinansowane przez publicznego płatnika.