18 lipca 2024

4 zasady właściwego przechowywania leków

Chyba nie ma osoby, która nigdy nie zażyła choć jednej tabletki czy nie wypiła łyżeczki syropu. Miko że korzystamy z produktów leczniczych to nie wszyscy mamy wystarczającą świadomość, jak się z nimi prawidłowo obchodzić.

Foto: pixabay.com

Co więcej, analiza zachowań i przyzwyczajeń pokazuje, że często, nieświadomie narażamy swoje zdrowie i ryzykujemy obniżeniem skuteczności terapii, między innymi z powodu niewłaściwego przechowywania leków.

Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, aby zapobiegać negatywnym skutkom takich działań, mając na uwadze przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo polskiego pacjenta, zorganizowały kampanię informacyjną o nazwie „Uwaga na leki”. Pierwsza jej odsłona to temat właściwego przechowywania leków.

Temat gorący, tak samo jak tegoroczne upalne lato, które mogło mieć negatywny wpływ na niejedną tabletkę, kapsułkę, maść czy syrop.

Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, co może im grozić, gdy zastosują leki przechowywane zbyt długo w niewłaściwych warunkach. Wysoka temperatura, ekspozycja na słońce lub nadmierna wilgotność mogą zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków i mieć wpływ na aktywność substancji czynnej, a także powodować jej przemianę w substancję niebezpieczną dla organizmu.

Warto zwrócić uwagę na ten problem, a następnie przyswoić i wcielić w życie kilka podstawowych zasad, co pozwoli zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność leczenia:

  1. Pierwszą zasadą jest wyrobienie nawyku czytania ulotek informacyjnych i konsultowania z farmaceutą wszelkich wątpliwości. Zajmuje to tylko chwilę, a pozwala pacjentowi zdobyć niezbędną wiedzę.
  2. Drugą zasadą jest zapewnienie lekom odpowiednich warunków podczas transportu. Nie wolno zostawiać leków w nagrzanym samochodzie, a do przewożenia preparatów wymagających warunków chłodniczych należy używać specjalnych torebek termoizolacyjnych. Niewłaściwie przechowywany antybiotyk czy insulina mogą nie zadziałać prawidłowo, co wprost zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta.
  3. Trzecia zasada dotyczy odpowiedniego przechowywania leków w domu. Średnio co drugi Polak jako lokalizację domowej apteczki wybiera kuchnię lub łazienkę. W tych miejscach leki są narażone na szkodliwe działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Nie należy też „na wszelki wypadek” przechowywać leków w lodówce, gdyż zarówno niska temperatura, jak i podwyższona wilgotność mogą negatywnie wpływać na jakość leku.
  4. Czwarta zasada mówi, że warto kontrolować termin ważności leku i zwracać uwagę na jego wygląd przed zażyciem.

Szczegóły powyższych zagadnień zostały dokładnie omówione na stronie www.uwaganaleki.pl. Jasne zalecenia dotyczące postępowania z lekami i świadomość istniejących zagrożeń to bezcenna wiedza, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.