18 lipca 2024

Będą zmiany w ustawie refundacyjnej. Zmieni się opłata ryczałtowa

Do końca sierpnia będą trwały konsultacje przedstawionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej – poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski w czasie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Foto: pixabay.com

We wtorek senacka Komisja Zdrowia dyskutowała nad kwestią bezpieczeństw lekowego w świetle planowanej „dużej” nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Jak powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, ustawa refundacyjna – poza incydentalnymi zmianami – nie była zasadniczo nowelizowana od jej wejścia w życie w 2013 r. Projekt, wraz z ewentualnymi zmianami, wynikającymi z prowadzonych konsultacji ze środowiskami m.in. pacjentów i farmaceutów, ma trafić do parlamentu na początku 2022 r.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział podniesienie opłaty ryczałtowej za leki z 3,20 zł do 5,60 zł oraz powiązanie jej z wysokością płacy minimalnej. Zgodnie z projektowanymi zmianami listy leków refundowanych miałyby być publikowane co trzy, a nie – jak obecnie – co dwa miesiące. W jego ocenie jest to realizacja postulatu farmaceutów, którzy obecnie co dwa miesiące zmuszeni są do zmian cen leków.

W dyskusji senatorowie podnosili, że zmiany w ustawie refundacyjnej nie powinny uderzać w pacjentów. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor powiedziała, że przede wszystkim należy kierować się dobrem pacjentów, a nie procedurami czy interesem polityków. Z kolei senator Alicja Chybicka zaapelowała o to, by nie przeliczać życie na pieniądze.

W ocenie przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery zarówno dla pacjentów, jak i dla producentów leków najważniejsza jest stabilność i przewidywalność, dlatego konieczne jest opracowanie strategii bezpieczeństwa lekowego. Zapowiedziała, że komisja będzie nadal monitorować prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej.

Źródło: Senat RP