14 lipca 2024

Dyrektor szpitala: Część zabiegów przesunęliśmy z powodu protestu

Jedną z konsekwencji wypowiedzenia klauzuli opt-out przez część lekarzy jest przesuniecie terminów niektórych zabiegów – przyznaje mgr inż. Krzysztof Bałata, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

KSW nr 2 w Rzeszowie
Foto: szpital2.rzeszow.pl

Ilu lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out?

W szpitalu zatrudnionych jest 440 lekarzy. Na koniec grudnia 2017 roku wypowiedzenia klauzuli opt-out wypowiedziało 184 lekarzy, w tym 98 rezydentów (na 136) i 86 lekarzy specjalistów.

Czy są prowadzone rozmowy z lekarzami tak, aby nakłonić ich do cofnięcia decyzji?

Odbyło się kilka spotkań z lekarzami rezydentami lub ich przedstawicielami. Ich celem były kwestie wysokości stawek godzinowych za dyżur medyczny, do tej kwestii sprowadzały się rozmowy z lekarzami rezydentami.

O ile propozycje dyrekcji uzyskiwały wstępne akceptacje to na następny dzień otrzymywaliśmy informacje, że tej akceptacji jednak nie ma. Rozmowy prowadzimy dalej. Na dzień 5 stycznia wypowiedzenia cofnęło 21 lekarzy specjalistów, na ten dzień klauzulę opt-out wypowiedziało 163 lekarzy.

Jakie trudności pojawiły się w związku z wypowiedzeniem opt-out?

Zmiana systemu zabezpieczenia całodobowego pracy szpitala spowodowała konieczność ułożenia nowych grafików i ten obowiązek dotyczy kierowników klinik. Jedną z konsekwencji wypowiedzenia klauzuli opt-out jest także przesuniecie części zabiegów planowych.

Czy w zaistniałej sytuacji szpital jest w stanie zapewnić obstawę dyżurową?

Na dzień 5 stycznia oraz według grafików na ten miesiąc, wszystkie oddziały posiadają obsadę lekarską. Przepisy ustawy o działalności leczniczej (art. 94 ust. 1) dają możliwość planowania dobowego czasu pracy pracownika nie tylko w wymiarze 12 godzin na dobę, lecz do 12 godzin na dobę.

Stąd możliwość planowania w harmonogramach czasu pracy nie tylko zmian 12-godzinnych, ale również krótszych, np. 6- czy 8-godzinnych. Obecnie w szpitalu praca odbywa się w różnych systemach z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. W części oddziałów obowiązuje system pracy zmianowej, a w innych pełnione są dyżury medyczne.


Więcej o proteście lekarzy piszemy tutaj.