24 lipca 2024

Głos samorządu lekarskiego będzie obecny w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został powołany prezes NRL Łukasz Jankowski. W czwartek członkowie nowej kadencji otrzymali nominacje i wzięli udział w pierwszym posiedzeniu.

Foto: NCBR

– Innowacje medyczne to obszar, który z pewnością potrzebuje uwagi i wzmacniania. Myślę, że wszyscy marzymy o Polsce, jako liderze Europy w kontekście dynamicznego rozwoju innowacji medycznych, bo rozwój ten przekłada się w dużym stopniu na poziom opieki nad pacjentem – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

– Mam nadzieję, że obecność silnej reprezentacji medyków w Radzie NCBR, którego zadaniem jest wspieranie innowacji, pozwoli na pokazanie perspektywy ochrony zdrowia i położenie nacisku na dynamiczne zmiany w tym zakresie – dodaje prezes NRL.  

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako ciało doradcze i opiniotwórcze, wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy.

Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania dyrektora nt. działalności Centrum.

W skład Rady NCBR wchodzi 32 osoby, w tym: dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dwunastu przedstawicieli administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

Skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie wskazani przez środowiska naukowe:

 • prof. dr hab. Marek Bugdol
 • dr n. zdr. Ewa Anna Chmielewska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor
 • dr Wioletta Husar-Poliszuk
 • dr hab. inż. Adam Januszko
 • dr hab. Karol Franciszek Kramkowski
 • dr Konrad Łoś
 • prof. dr hab. Tomasz Młynarski
 • dr n. med. Heros David Musial
 • prof. CH dr n. pr. Bartosz Straszak

Członkowie wskazani przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe:

 • mgr Piotr Krzysztof Apollo
 • dr Artur Bartoszewicz
 • mgr Sebastian Dąbski
 • mgr inż. Włodzimierz Fisiak
 • prof. dr hab. n. med. Marek Harat
 • lek. med. Łukasz Jankowski
 • prof. dr hab. med. Marcin Jóźwik
 • dr Wojciech Kasprowski
 • mgr Radosław Koelner
 • prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Członkowie wskazani przez właściwych ministrów:

 • dr Arkadiusz Babczuk – przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki
 • Piotr Bromber – przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia
 • dr Piotr Dziadzio – przedstawiciel ministra właściwego ds. środowiska
 • Marek Gróbarczyk – przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki morskiej
 • Marcin Horała
 • Natalia Latocha – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa
 • dr Edyta Pindel – przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji
 • dr Błażej Poboży – przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych
 • r.pr. Marta Sekular-Abramowska – przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
 • Olga Semeniuk-Patkowska – przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Aleksandra Świderska – przedstawiciel ministra właściwego ds. klimatu
 • dr Piotr Zuzankiewicz – przedstawiciel ministra obrony narodowej