14 lipca 2024

Jest protokół z Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy

Naczelna Izba Lekarska (NIL) poinformowała o udostępnieniu protokołu z przebiegu Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy wraz z załącznikami. Zjazd odbył się w dniach 17-18 maja 2024. w Łodzi.

Fot. archiwum NIL

Z dokumentem można się zapoznać do 12 lipca w siedzibie NIL w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 110 (pokój nr 12), w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:00.

„Delegat oraz każdy inny uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia ich do wglądu. Poprawki oraz zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Naczelnej Izby Lekarskiej” – poinformowano w komunikacie.

Ewentualne poprawki i zastrzeżenia rozpatrzy i rozstrzygnie prezydium zjazdu w terminie czterech tygodni od zakończenia terminu ich zgłoszenia.