14 lipca 2024

Niewidoczność – problem osób z niepełnosprawnościami

5 maja przypada Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Foto: Fundacja Avalon

W Polsce żyje kilka milionów osób z niepełnosprawnościami. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ocenia ich liczbę na ponad 4 miliony, w tym ok. 100 tysięcy stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością to święto zapoczątkowane we Francji na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa okazja do zwrócenia uwagi na bariery i ograniczenia, które utrudniają im swobodne funkcjonowanie.

„Dla zdecydowanej większości z nich pojęcie dyskryminacji jest boleśnie znanym tematem, z którym spotykają się na wielu płaszczyznach” – podkreśla Fundacja Avalon, która od ponad 16 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – Największym problemem osób z niepełnosprawnościami nie jest ich niepełnosprawność, a niewidoczność – mówi Sebastian Luty, prezes zarządu Fundacji Avalon.

Osobom z niepełnosprawnościami trudniej realizować codzienne życiowe aktywności związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia czy zatrudnieniem. Są bardziej narażone na izolację społeczną, wykluczenie ekonomiczne, bezrobocie czy zły stan zdrowia.

„Wszystkie te fakty potwierdzają badania zrealizowane przez Fundację Avalon, a także liczne opracowania publikowane przez wiele organizacji i instytucji wspierających OzN. Fundacja Avalon mówi temu zjawisku zdecydowanie: nie!, manifestując swój sprzeciw poprzez zainicjowanie wielu aktywności w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, który przypada 5 maja” – czytamy w oświadczeniu.

W ubiegłym roku został powołany pełnomocnik Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ds. lekarzy z niepełnosprawnościami. Sprawujący tę funkcję Oleg Nowak podkreśla, że niewiele problemów zdrowotnych wyklucza ze specjalizacji niepełnosprawnych lekarzy. – Niepełnosprawność to nie jest koniec świata. Można się rozwijać i robić rzeczy, o których kiedyś sam nie pomyślałbym, że będą możliwe. Przykład to zostanie lekarzem, czy wykonywanie małych zabiegów chirurgicznych tak, jak robię to ja – mówił w wywiadzie dla „Gazety Lekarskiej”.