25 lipca 2024

NIL IN szuka innowatorów w opiece zdrowotnej

Ruszył konkurs na wdrożenie innowacji w placówkach medycznych organizowany przez NIL IN. Zgłoszenia w trzech kategoriach można przysyłać do 31 sierpnia.

Fot. pixabay.com

Konkurs kierowany jest do wszystkich – lekarzy, pielęgniarek, menedżerów placówek, pracowników IT, którzy z sukcesem wdrożyli swoje pomysły zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

– To może oznaczać wdrożenie nowego produktu lub usługi albo udoskonalenie takiego, który już funkcjonuje. I to nie musi być od razu rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, ale każda zmiana, która poprawia jakość usług i satysfakcję pacjenta – mówił podczas inauguracji konkursu Łukasz Sosnowski, partner operacyjny NIL IN. Podkreślił, że do konkursu mogą stanąć autorzy rozwiązań, które już zostały wdrożone. Pomysł nie może być jednak starszy niż dwa lata.

W tym roku chętni mogą zgłaszać się w trzech kategoriach:

  • opieka ambulatoryjna,
  • szpitalnictwo,
  • innowator/innowatorka.

Każda kategoria ma swojego opiekuna. I tak w dziedzinie opieki ambulatoryjnej nadzór merytoryczny nad przebiegiem prac sprawuje Małgorzata Kiljańska, innowatorka, doświadczony menedżer ochrony zdrowia, członkini Rady NIL IN – Sieci Lekarzy Innowatorów NIL. Obszarem szpitalnictwa zajmuje się dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, natomiast kategorią innowatora roku Katarzyna Sadowska-Cioch, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK) NIL.

– Kim jest dla nas innowator? Zwycięzca w tej kategorii musi mieć za sobą udane wdrożenia. Musi być liderem zmian, który umie pociągnąć za sobą ludzi. Musi odnosić sukcesy na polu zawodowym lub nauki. To również edukator, zaangażowany społecznie w inicjatywy towarzystw naukowych i fundacji – opisywała Katarzyna Sadowska-Cioch. – Szukamy takich innowacji, które są już wdrożone – podkreślała Małgorzata Kiljańska.

– Nie rozmawiamy o pomysłach, ale chcemy zobaczyć placówki, gdzie te rozwiązania codziennie skutecznie funkcjonują. Patrzymy na cztery perspektywy: satysfakcja pacjenta, zdrowie pacjenta, efektywność kosztowa i odbiór tego rozwiązania przez pracowników, w tym lekarzy. Na trendy kształtujące systemy opieki zdrowotnej na świecie i na związane z nimi potrzeby w dziedzinie innowacji zwracał uwagę dr Tomasz Maciejewski. Mówił m.in. o demografii – starzejącym się społeczeństwie, niedostatkach kadrowych, presji finansowej, ale jednocześnie o rosnącej świadomości pacjentów w obszarze zdrowia.

Zgłoszenia konkursowe wysłane za pośrednictwem strony www.nilin.org.pl obsługuje platforma ZoolaHub – patron technologiczny konkursu. Przez pierwsze dwa tygodnie września zgłoszenia będzie oceniać społeczność NIL IN. Dziesięć najlepszych projektów zostanie skierowanych do oceny przez kapitułę konkursu, w której zasiadają lekarze, menedżerowie i przedstawiciele sektora publicznego. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22 listopada podczas konferencji na temat innowacji w ochronie zdrowia NIL IN Summit organizowanej przez Naczelną Radę Lekarską.