14 lipca 2024

Onkologia: 600 mln zł na badania i eksperymenty

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłosiła konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii. Na projekty mające na celu zmiany w diagnostyce i terapii nowotworowej w Polsce przeznaczy 600 mln zł.

Fot. pixabay.com

Według prognoz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, umieralność na nowotwory w Polsce jest o 15 proc. wyższa niż średnia unijna, a pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek liczby diagnozowanych przypadków.

„W obliczu tych wyzwań, wsparcie tego obszaru terapeutycznego, przez zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych, jest niezbędne” – zaznaczono w komunikacie ABM. W Polsce niekomercyjne badania kliniczne stanowią jedynie 7,5 proc. wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to około 30 proc. Główną barierą w rozwoju takich badań jest u nas brak efektywnego mechanizmu finansowania.

„To historyczny konkurs ABM pod względem alokacji. Przeznaczamy 600 mln zł. na bardzo ważny obszar. Chcemy, by projekty wpisywały się zarówno w Narodową Strategię Onkologiczną, jak i Europe’s Beating Cancer Plan. Dlatego stawiamy na międzynarodowe badania, które mają wspierać osiągnięcie wspólnego celu – lepszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie pacjentów z chorobą nowotworową” – powiedział, cytowany w komunikacie, dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finasowania badań w ABM.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce sytuacja jest alarmująca: do 2025 roku nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów Polaków.

Staszewski dodał, że już w tym konkursie, wspólnie z Radą ABM, dokonano modyfikacji wniosku tak, by jak najlepsze naukowo wnioski mogły uzyskać dofinansowanie. „W nauce warto podawać przykłady sukcesów. W onkologii to choćby realizowany w ramach naszego grantu projekt badawczy wśród pacjentów z mięsakiem kościopochodnym. Mamy już pierwsze, dobre efekty u pacjentów, u których – dzięki uczestnictwu w niekomercyjnym badaniu klinicznym finansowanym przez ABM – włączono nowoczesne terapie” – wskazał zastępca prezesa Agencji.

Jak podano, głównym celem konkursu organizowanego przez ABM jest realizacja niekomercyjnych badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych w obszarze onkologii, mających na celu identyfikację i ocenę nowych produktów leczniczych oraz procedur medycznych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych.

Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, instytutów naukowych, podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego. Wnioski należy składać w języku angielskim od 24 czerwca 2024 roku do 14 listopada 2024 roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji.

Źródło: naukawpolsce.pl