24 lipca 2024

Opieka koordynowana w POZ. Przypadek Małopolski

Dla pacjenta opieka koordynowana oznacza korzyści. Można z niej skorzystać już w stu przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w woj. małopolskim, ale to jeszcze nie koniec.

Panorama Krakowa. Foto: pixabay.com

Od 1 października 2022 roku w placówkach POZ lekarze mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną. Polega ona na tym, że lekarz opieki podstawowej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.

Koordynacja dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii. Opieka koordynowana dotyczy pacjentów: chorych przewlekle, powyżej 18. roku życia, leczonych w placówkach POZ.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, w czasie której wspólnie z pacjentem ustala indywidualny plan leczenia.

Dłuższa lista badań

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
  • EKG wysiłkowe,
  • Holter EKG (24-, 48-, 72-godz.),
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
  • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Szybsza diagnoza

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, co pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. W razie potrzeby ma możliwość zlecenia choremu konsultacji z dietetykiem (np. przy rozpoznaniu cukrzycy) czy wizyty w poradni specjalistycznej. Może również sam skonsultować stan zdrowia pacjenta z lekarzem specjalizującym się w danej dziedzinie – diabetologii, endokrynologii, chorobach płuc, kardiologii.

– Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ to jedna z najistotniejszych zmian w systemie opieki zdrowotnej w ostatnich latach z punktu widzenia pacjenta. Daje możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w poradniach POZ i szerszy wachlarz diagnostyczny. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić swoim pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych – mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Pomoc koordynatora

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, który współpracuje z całym zespołem zajmującym się pacjentem w ramach opieki koordynowanej. Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel już pracujący w poradni.

– Na wdrożenie opieki koordynowanej musimy patrzeć jak na proces, rozciągniętą w czasie zmianę poprawy opieki nad pacjentami w POZ – mówi dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

– O tym, że potrzebne są zmiany w opiece podstawowej, m.in. takie, jakie teraz zachodzą, mówiliśmy już kilka, nawet kilkanaście lat temu. Wtedy również część lekarzy rodzinnych popierała zmiany, część miała obawy. Im lepiej poradnie POZ przygotują się do wdrożenia u siebie opieki koordynowanej, tym szybciej pacjenci zostaną jej beneficjentami – dodaje.

Budżet na koordynację

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne. Jest ona opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej. Lekarz POZ otrzymuje budżet powierzony na koordynację, gdzie każde badanie i konsultacje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) rozlicza według kosztów wycenionych przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji.

– Opieka koordynowana to dla personelu medycznego i przychodni nowy standard pracy zespołowej i porządkowania organizacji opieki nad pacjentem, a co za tym idzie – dodatkowe pieniądze w ramach budżetu powierzonego, które NFZ przekazuje na ten cel – podkreśla Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.