16 lipca 2024

Piłka nożna a rak gruczołu krokowego

Uprawianie piłki nożnej może być skuteczną formą wspomagania terapii chorych na raka gruczołu krokowego.

Foto: pixabay.com

W badaniu klinicznym, którego wyniki opublikowano w „PLOS Medicine”, 214 Duńczyków z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego podzielono na dwie grupy – jedna otrzymywała standardową opiekę medyczną, druga grała w piłkę nożną dwa razy w tygodniu przez sześć miesięcy.

Po rocznym okresie obserwacji grupa piłkarzy istotnie poprawiła swój stan psychiczny, obniżyła wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) oraz rzadziej wymagała hospitalizacji niż chorzy z ramienia kontrolnego. Pomimo przerzutów do układu kostnego u blisko 20% uczestników, gra w piłkę nożną nie zwiększała ryzyka złamań.

W komentarzach do publikacji wśród głównych zalet gry w piłkę nożną podkreśla się wyjście chorych z biernej postawy, skupienie na rozrywce a nie chorobie oraz odsunięcie myśli i rozmów o niej. 55% mężczyzn biorących udział w treningach kontynuowało je po zakończeniu badania. Nie odnotowano znamiennych różnic w jakości życia związanej z rakiem gruczołu krokowego pomiędzy grupą kontrolną a osobami grającymi w piłkę nożną, co może wynikać z oczywistego braku wpływu treningu na najbardziej istotne objawy, takie jak pooperacyjne nietrzymanie moczu.

Źródło: journals.plos.org