25 lipca 2024

Prezydium NRL o zmianie przepisów dot. szczepień ochronnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zgłosiło szereg uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Fot. pixabay.com

W stanowisku podjętym 14 czerwca 2024 r. przez Prezydium NRL czytamy m.in., że:

  • słuszna jest zmiana częstotliwości składania sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodpornienia z kwartalnej na roczną. Pozwoli to ograniczyć obowiązki administracyjne po stronie świadczeniodawców;
  • Prezydium NRL zgłasza zastrzeżenia do przewidzianego w projekcie rozporządzenia terminu, w jakim na świadczeniodawców nakłada się obowiązek składania sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
  • samorząd lekarski wnioskuje o przedłużenie czasu, w jakim świadczeniodawcy powinni dostosować się do obowiązku składania sprawozdań wyłączenie w postaci elektronicznej poprzez dedykowany do tego system teleinformatyczny;
  • w zakresie szczepień ochronnych kluczowa jest kwestia wprowadzenia kompleksowej aplikacji w postaci Elektronicznej Karty Szczepień, która będzie dostosowana do potrzeb sprawozdawczości. Projektowane rozwiązanie polega na zamianie formularzy papierowych na elektroniczne i przesyłanie ich drogą elektroniczną, natomiast u świadczeniodawców personel nadal musi wszystkie dane gromadzić na podstawie papierowych kart uodpornienia i na ich podstawie opracowywać sprawozdania;
  • dane przesyłane do systemu teleinformatycznego powinny umożliwiać generowanie raportów w skali powiatu i województwa oraz analizę danych przesyłanych na poziomie PSSE, WSSE i GIS. W szczególności dotyczy to rocznych sprawozdań z obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportu z niewykonanych szczepień. Możliwość uzyskiwania lokalnych raportów byłaby ważnym narzędziem dla promocji szczepień i planowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania szczepieniami ochronnymi.