19 lipca 2024

Przypadki, w których można wystawiać recepty w postaci papierowej

8 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania e-recept. Poniżej prezentujemy pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, skierowane do Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich.

Foto: Marta Jakubiak

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach recepty będą jednak również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

– recept w ramach tzw. importu docelowego,

– recept dla osób o nieustalonej tożsamości,

– recept transgranicznych (do końca 2020 r.),

– recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),

– braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Pragnę także podkreślić, że recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto, przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej.

Niezależnie od powyższego, zachęcam wszystkich lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej do przejścia na nowe zasady. Przy tej okazji pragnę też przypomnieć, że:

– Wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu ww. dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowalnego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Profil Zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA.

– NFZ uruchomił dla świadczeniodawców dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby e-recepty (20 mln zł).

– CSIOZ oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie m.in. wystawiania e-recept (https://www.csioz.gov.pl/projekty/realizowane/akademiacsioz).

– Szczegółowe informacje dotyczące wystawiania e-recept znajdują się na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-recepta.

– Pomoc można również uzyskać dzwoniąc na infolinię 19 457, wysyłając pytanie na e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl lub odwiedzając helpdeski uruchomione w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Reasumując, pragnę podziękować za zaangażowanie środowiska lekarskiego w trwający proces wdrożenia e-recepty i wyrazić nadzieję na kontynuowanie tych wysiłków oraz współpracy.