15 lipca 2024

RODO a klauzula informacyjna dla pacjentów (pobierz wzór)

Naczelna Izba Lekarska udostępniła wzór klauzuli informacyjnej dla pacjentów. Dokument można wydrukować i wywiesić w poczekalni praktyki lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Ostateczny kształt obowiązku informacyjnego zostanie doprecyzowany w Kodeksie Branżowym, który jest na etapie projektowania i uzgadniania z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Niemniej taka ogólna klauzula wywieszona w poczekalni gabinetu będzie jednym z głównych elementów wykonania obowiązku informacyjnego (jeśli nie jedynym).

Udostępnienie pacjentom takiej klauzuli informacyjnej nie może być traktowane jako wypełnienie wszystkich obowiązków, które niesie ze sobą tzw. rozporządzenie RODO, które weszło w życie 25 maja br.

POLECAMY: Nowe zasady ochrony danych pacjenta (m.in. w placówkach medycznych) w świetle RODO.

Należy zwrócić uwagę, że w jednym z akapitów wzór klauzuli wychodzi poza materię ochrony danych osobowych i przypomina pacjentom praktyki o ich prawie do upoważnienia osób bliskich do dowiadywania się o stanie zdrowia oraz do występowania o kopie dokumentacji medycznej. Informacja taka powinna być dostępna dla pacjentów, a jej konsekwencją musi być posiadanie przez praktykę odpowiednich wzorów wniosków, jakie mogą chcieć złożyć pacjenci.

„Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych 'prawo do zapomnienia’ może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu” – czytamy w informacji skierowanej do pacjenta.

„Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie” – podkreślono w jednym z dokumentów.

Źródło: NIL

Do pobrania: