25 lipca 2024

Samorząd lekarski upomina się o wynagrodzenia konsultantów

Zmiana stawek wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich jest niezbędna – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Wysokość wynagrodzenia osób pełniących obie funkcje została ustalona w 2011 r. i od tej pory nie ulegała zmianie.

Fot. pixabay.com

Jednocześnie samorząd lekarski zgłasza zastrzeżenie, że proponowana w projekcie rozporządzenia wysokość maksymalnego rocznego wynagrodzenia konsultanta krajowego oraz konsultanta wojewódzkiego nie odpowiada wysokim kwalifikacjom wymaganym na obu stanowiskach oraz zakresowi zadań, jakie nakłada na nich ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia.

„Proponowane wynagrodzenie konsultanta krajowego w priorytetowej dziedzinie medycyny stanowi zaledwie połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., a wynagrodzenie konsultanta krajowego w dziedzinie innej niż priorytetowa oraz konsultantów wojewódzkich jest niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL z 14 czerwca 2024 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Słowa kluczowe: