12 lipca 2024

Szpital Drewnica: z XIX wieku w XXI stulecie

Mazowiecki szpital psychiatryczny „Drewnica”, zlokalizowany w podwarszawskich Ząbkach, doczeka się w końcu nowej siedziby. Obiekt ma być gotowy w 2017 roku. Koszt budowy oszacowano na około 177 mln zł.

 

Po lewej: obecny widok, po prawej: wizualizacja nowego kompleksu

Szpital działa już ponad sto lat. Placówka funkcjonuje w kilkunastu budynkach, których historia sięga nawet 1885 roku. Obiekty szpitalne znajdują się obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Od lat mówi się o potrzebie stworzenia dla niego nowej siedziby.

Nowoczesne, przyjazne miejsce

W końcu pojawiło się zielone światło do realizacji tej inwestycji, gdyż władze województwa podpisały umowę dotyczącą sfinansowania całego przedsięwzięcia. Nowy budynek będzie miał gwieździsty kształt, co zapewni sprawną komunikację wewnętrzną i podniesie bezpieczeństwo pacjentów. Każdy jego segment będzie oddzielną bryłą o zróżnicowanym charakterze.

Monitoring, ogród zimowy, altanki

Wszystkie te bryły zostaną połączone ze sobą segmentem B, urządzonym tak, by przypominał duży ogród zimowy. Pojawi się tu kawiarnia, czytelnia, kaplica oraz sale terapii zajęciowych. Szpital otaczać będzie duży ogród, w którym znajdą się alejki spacerowe i altanki. Lecznica skorzysta z ekologicznych źródeł energii, a budynek będzie monitorowany.

Nowy oddział, więcej poradni

W placówce ma działać 8 oddziałów całodobowych (w sumie około 300 łóżek), wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane i wentylowane. Planowane jest także rozszerzenie działalności funkcjonujących obecnie poradni przyszpitalnych. Pacjenci mają mieć dostęp do lekarzy innych specjalizacji, np. neurologów, chirurgów, ginekologów, geriatrów czy stomatologów. W szpitalu będzie również funkcjonował oddział psychogeriatryczny, dla osób w podeszłym wieku z zaburzeniami psychicznymi (zobacz więcej, czym jest psychogeriatria).

Komfort pracy lekarzy

– Dla pacjentów potrzebujących dłuższej hospitalizacji będą tutaj godne warunki, zarówno pobytu, jak i leczenia. Wzrośnie również komfort pracy lekarzy, którzy dbają o zdrowie psychiczne pacjentów przebywających w Drewnicy – ocenia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Trochę statystyk

Szpital „Drewnica” w 2013 roku przyjął na oddział dzienny 171 pacjentów, z kolei w oddziałach stacjonarnych hospitalizowanych było 3475 osób. Placówka realizuje też świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w trzech poradniach: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Stomatologicznej oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. Lecznica zabezpiecza usługi z zakresu opieki psychiatrycznej dla około 700 tys. mieszkańców Warszawy i okolic.

ls