14 kwietnia 2024

Top 15: najpopularniejsze teksty 2014 roku

Portal internetowy „Gazety Lekarskiej” ruszył na początku marca 2014 roku. Prawie codziennie przekazujemy nowe informacje ze świata medycyny (i nie tylko!), zarówno ważne, jak i ciekawe, często poważne, ale czasami podlane nutką ironii. Co najchętniej czytaliście? Czym dzieliliście się ze znajomymi na Facebooku i forach internetowych? 

Foto: freeimages.com

Odpowiedź na te pytania znajdziecie poniżej. Możecie to potraktować jako subiektywny przegląd wydarzeń mijającego roku. Jako kryterium przyjęliśmy łączną ilość odsłon (wliczając także powtórne wizyty na poszczególnych stronach).

1. Przepisy o rezydenturach: od stycznia zmiany (data publikacji: 11 grudnia)
W dniu 5 grudnia 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja ta zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury (zobacz więcej).

2. Wyniki LEK: dobrze w Gdańsku, źle w Szczecinie (data publikacji: 1 października)
92,7 procent – tyle wyniosła średnia zdawalność Lekarskiego Egzaminu Państwowego w terminie wrześniowym 2014 roku. Przypomnijmy, że egzamin kończący studia medyczne składa się z 200 pytań z medycyny. Pozytywne zaliczenie upoważnia do pracy w zawodzie i ubiegania się o robienie konkretnej specjalizacji (zobacz więcej).

3. Samorząd lekarski walczy o rezydentury (data publikacji: 1 grudnia)
25 listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w tym w art. 16d, 16e i 16h) dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury (zobacz więcej).

4. Będą zmiany w prawie dotyczącym krwiodawstwa (data publikacji: 20 sierpnia)
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Powstał już projekt, który obecnie znajduje się w fazie uzgodnień i opiniowania, do którego uwagi można zgłaszać do 16 września. Jakie są jego główne założenia? W jakim stopniu zmiany wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej? (zobacz więcej).

5. Prezes NRL odpowiada studentce stomatologii (data publikacji: 18 lipca)
Niedawno od jednej z naszych czytelniczek otrzymaliśmy e-mail, odnoszący się do opinii prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Macieja Hamankiewicza, zamieszczonej na łamach „Gazety Lekarskiej”. Dotyczył on sytuacji młodych Polaków studiujących na Ukrainie. Poniżej zamieszczamy zarówno list czytelniczki, jak i odpowiedź prezesa (zobacz więcej).

6. Ustawa o PRM: nowe rozdanie nie tym razem (data publikacji: 3 listopada)
Ministerstwo Zdrowia w sierpniu opublikowało projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Środowiska związane z medycyną ratunkową od dawna postulowały o zmiany, ale czy są zadowolone z powstałego dokumentu? (zobacz więcej).

7. Lekarze ze Szczecina „mają jaja” (data publikacji: 25 października)
To zdjęcie w niecałe 48 godzin od umieszczenia w sieci zobaczyło ponad 160 tysięcy osób, a ponad 1,5 tysiąca użytkowników udostępniło je na swoich profilach na Facebooku. Te liczby ciągle rosną! Prof. Marcin Słojewski z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, jedna z osób będących na tym zdjęciu, wyjaśnia istotę akcji (zobacz więcej).

8. XII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi) (data publikacji: 21 marca)
Relacja na żywo z drugiego dnia obrad najważniejszego wydarzenia samorządu lekarskiego. Zjazd obserwowaliśmy od początku do samego końca relacjonując wszystko online (zobacz więcej).

9. Kształcenie przeddyplomowe w polskich realiach (data publikacji: 22 października)
Co roku tysiące młodych ludzi chcą studiować medycynę, jednak tylko nieliczni dostają indeksy i w październiku mogą rozpocząć naukę na wymarzonej uczelni. Limity przyjęć zwiększają się powoli, jednocześnie powstają nowe wydziały na uczelniach niemedycznych, przejmując część środków finansowych na kształcenie. Do tego brakuje pieniędzy na wdrożenie praktycznego nauczania. Czy edukacja idzie w dobrym kierunku? (zobacz więcej).

10. Ratownicy medyczni apelują m.in. do prezydenta (data publikacji: 24 listopada)
Polska Rada Ratowników Medycznych i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego wystąpiły do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy Kopacz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ o pozostawienie dyspozytorni medycznych u dotychczasowych dysponentów ratownictwa medycznego, zamiast – jak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie Państwowym Ratownictwie Medycznym – przeniesienia ich do urzędów wojewódzkich (zobacz więcej).

11. Wrocławska uczelnia medyczna szuka aktorów (data publikacji: 1 września)
„Weź udział we wspaniałej przygodzie. Wspólnie odtworzymy wspaniałą historię UMW” – w taki sposób Dział Wydawnictw i Promocji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zachęca studentów do wzięcia udziału w castingu do pierwszego filmu wizerunkowego o uczelni (zobacz więcej).

12. Specjalizacje na nowych zasadach (data publikacji: 27 listopada)
Od tegorocznego, jesiennego postępowania kwalifikacyjnego, dotyczącego rekrutacji na odbycie specjalizacji, lekarze i lekarze dentyści będą się kształcić w nowym, modułowym systemie. Wprowadzono inny podział specjalizacji, a także ułatwiono dostęp i skrócono ścieżkę szkoleń z węższych dziedzin medycyny. Czy zmiany pozytywnie wpłyną na przygotowanie zawodowe przyszłych kadr lekarskich? (zobacz więcej).

13. Obchody 25-lecia samorządu (relacja na żywo) (data publikacji: 6 grudnia)
Dziś o godz. 10.00, w hotelu Victoria Sofitel w Warszawie, rozpoczęła się sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce”. Odbywa się ona w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów (zobacz więcej).

14. Kiedy nie wolno delegować lekarzy rezydentów (data publikacji: 25 sierpnia)
„Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji” – taką informację otrzymał Filip Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (zobacz więcej).

15. Nowy rok akademicki: gdzie nie ma legitymacji? (data publikacji: 6 października)
W całym kraju studenci rozpoczęli naukę na uczelniach medycznych. Łączny limit przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2014/2015 wynosi 5510, a na kierunek lekarsko-dentystyczny – 1274. Jakie problemy mają przyszli lekarze i lekarze dentyści? (zobacz więcej).

PS. W roku 2015 zaskoczymy Was jeszcze bardziej, dlatego odwiedzajcie nasz portal codziennie, a nawet jeszcze częściej.;-) Do siego roku!