18 lipca 2024

Uczą przyszłych lekarzy rozmowy z pacjentem

Studenci III roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają okazję zapoznać się z wiedzą dotyczącą komunikacji z chorymi. Specjalne, autorskie seminarium odbyło się w Klinice Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM w Warszawie.

Foto: WUM

Zajęcia na temat znaczenia rozmowy w procesie leczenia pacjentów odbywają się cyklicznie od 2008 roku, dzięki staraniom prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii SPCSK w Warszawie. Warsztaty prowadzi Zbigniew Kowalski, ekspert komunikacji w zakresie relacji pacjent-lekarz.

Jak podkreślają organizatorzy tych szkoleń, student powinien, poza wiedzą medyczną, otrzymywać także informacje z zakresu komunikacji z pacjentem, bo właściwie przeprowadzona rozmowa może pozytywnie wpływać na leczenie oraz jego efekty. Wiedza ta jest przydatna w pracy przyszłych lekarzy.

Dodatkowo umiejętność właściwie przeprowadzonego dialogu na trudne tematy, związane np. z chorobą, cierpieniem, wytrwałością, motywacją do leczenia, czasem także śmiercią mogą w wielu przypadkach ulepszyć komfort leczenia pacjenta oraz pracy lekarza.

Amerykańsko-włoskie badania (publikowane przez „Academic Medicine”) potwierdzają, iż chorzy, wobec których lekarze okazywali większą empatię, uzyskują efektywniejsze wyniki terapii przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań.

ls