16 lipca 2024

Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta zaktualizował objaśnienia prawne dotyczące dokumentacji medycznej.

Foto: RPP

Podstawą do ich opracowania było głównie orzecznictwo sądów administracyjnych wynikające z postępowań prowadzonych przez RPP w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Koncentrują się one na praktycznych zagadnieniach związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji. Cel zmian: wsparcie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w realizacji praw pacjenta i w konsekwencji zabezpieczenie ich interesów.

Objaśnienia uzupełniono o kwestie bezpłatnego jej udostępnienia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy, udostępniania dokumentacji zmarłego pacjenta osobie bliskiej oraz sprawy podatkowe w części poświęconej wymaganiu podania celu, dla którego pacjent wnosi o udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

Więcej na stronie RPP: https://www.rpp.gov.pl/objasnienia-prawne