18 lipca 2024

Ustawa przyjęta. NRL ma skojarzenia z branżową służbą zdrowia

W czwartek Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy zakładającej, że Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie będzie przekształcony w instytut badawczy.

Foto: Sejm RP

Zgodnie z ustawą o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, CSK MSWiA w Warszawie działający przy ul. Wołoskiej zostanie przekształcony w instytut medyczny. Do 2031 roku placówka otrzyma 1,3 mld zł.

Co przewiduje ustawa?

Instytut stanie się placówką badawczą, która będzie prowadziła badania naukowe, także te w zakresie rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA zajmie się m.in. opracowaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Jednym z zadań instytutu będzie prowadzenie działalności konsultacyjnej na rzecz podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nowa placówka zajmie się prowadzeniem badań naukowych, a także prac rozwojowych i usługowo-badawczych dotyczących nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy. Dodatkowo do zadań instytutu będzie należało również opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych, które mają zastosowanie w pracy służb podległych MSWiA.

Stanowisko NRL

Na wcześniejszych etapach prac nad nowymi przepisami Naczelna Rada Lekarska zwracała uwagę, że utworzenie instytutu, który – jak deklarował projektodawca – „miałby w swoim działaniu uwzględniać specyfikę służby i potrzeby zdrowotne funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w tym funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Ochrony Państwa, budzi skojarzenia z branżową służbą zdrowia”.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej utworzenie instytutu zrodzi liczne wyzwania organizacyjne, formalno-prawne, podatkowe i kadrowe, a ustawodawca powinien wskazać szczególnie ważne powody stojące za taką decyzją, np. czy jest ona w interesie społecznym oraz czy doprowadzi do poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki dla pacjentów.

Samorząd lekarski wskazuje, że nie są mu znane przypadki, aby osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie miały problem z dostępnością do opieki zdrowotnej lub że jakość tej opieki była niewystarczająca” – czytamy w podjętym stanowisku.

CSK MSWiA

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest jednym z największych ośrodków medycznych w kraju. Placówka jest też ważnym w kraju i w regionie ośrodkiem badań klinicznych. W skład szpitala wchodzi: 7 oddziałów, 19 klinik, 4 przychodnie, 39 poradni, 14 pracowni i zakładów diagnostycznych oraz 5 poliklinik znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (w Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Warszawie).

Szpital dysponuje 808 łóżkami. Średniorocznie w placówce realizowanych jest 15 tys. zabiegów oraz ponad 120 tys. hospitalizacji.

Słowa kluczowe: