19 lipca 2024

Utrzymanie systemu jest coraz droższe. Pacjenci powinni dopłacać

Rosnące koszty opieki zdrowotnej sprawiają, że należy nie tylko zmienić sposób finansowania świadczeń medycznych, ale również wprowadzić mechanizm współpłacenia przez pacjenta za leczenie.

Prof. Grzegorz Gielerak. Foto: Mariusz Tomczak

Wypowiedź prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego:

– Analizy przeprowadzone przez duże światowe firmy doradcze jasno pokazują, że do roku 2025 lub 2028, w zależności od przyjętej perspektywy czasowej, roczny wzrost kosztów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w państwach rozwiniętych będzie w granicach 5,7-5,8 proc.

Połowa kwoty koniecznej do funkcjonowania systemu nie znajduje pokrycia w budżetach państw. Tę różnicę jesteśmy w stanie ponieść, podnosząc efektywność działania systemu i obniżając jego koszty. To dzieje się m.in. dzięki wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji diagnostycznych, ale konieczna jest też zmiana sposobu finansowania świadczeń, czyli wprowadzenie współpłacenia przez pacjenta.

Finansowy udział pacjenta w poprawie swojego stanu zdrowia musi nastąpić poprzez jasne zdefiniowanie koszyka świadczeń gwarantowanych oraz doubezpieczenie. Jako dyrektor dużego szpitala chcę powiedzieć, że każdego dnia stajemy przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z postępem technologicznym. Państwa nie stać na kosztowne innowacje, musi się pojawić dodatkowa forma finansowania, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych terapii i nowych technologii.

Notował: Mariusz Tomczak