17 lipca 2024

Zjazd lekarzy i stomatologów

W dniach 13-14 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, na którym zbierze się blisko 500 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów. Oba dni będziemy relacjonować na żywo.

XII Krajowy Zjazd Lekarzy (marzec 2014)
Foto: Marta Jakubiak

Zjazd jest z mocy ustawy najwyższą władzą samorządu lekarskiego i to na nim wyznaczane są dalsze kierunki, które pomiędzy zjazdami realizuje Naczelna Rada Lekarska.

Tegoroczne obrady zjazdu będą szczególnie ważne w obliczu tworzenia nowego wymiaru systemowego służby zdrowia i zmian, na które środowisko lekarskie chce być przygotowane.

Podczas obrad delegaci podsumują aktualną sytuację w ochronie zdrowia, przeanalizują wykonanie uchwał poprzedniego zjazdu oraz ze szczególną uwagą omówią problemy związane z bardzo ważnym elementem w życiu każdego lekarza i lekarza dentysty – etyką lekarską.

O czym delegaci dyskutowali podczas poprzedniego zjazdu, który odbył się przed dwoma laty? Odpowiedź na to pytanie w naszych relacjach na żywo z tamtych dni: