18 lipca 2024

Wielkopolska: dla pacjentów i środowiska

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 województwo wielkopolskie planuje wpierać liczne przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na pomoc będą mogli liczyć zarówno poszczególni lekarze, jak i całe placówki.

Ratusz w Poznaniu. Foto: Marta Jakubiak

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność jako przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług. Wsparcie będzie można też uzyskać na takie działania, jak np. udział w szkoleniu (dla siebie lub pracownika) bądź na doradztwo. W grę prawdopodobnie wchodzą nie bezzwrotne dotacje, lecz pożyczki.

Walka z chorobami krążenia

Dofinansowanie uzyskają także podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz powstałe z ich przekształceń. Na co? Przede wszystkim na działania służące poprawie dostępności i jakości usług zdrowotnych, szczególnie w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego oraz psychicznych.

W trosce o czyste powietrze

Publiczne placówki będą mogły liczyć na pomoc w realizacji działań z zakresu informatyzacji służby zdrowia, a także profilaktyki zdrowotnej oraz programów rehabilitacji zdrowotnej. Lekarze-przedsiębiorcy i jednostki publiczne uzyskają również wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynków. Korzyści dzięki temu odczuje wiele osób, zresztą nie tylko w Wielkopolsce, gdyż zmniejszy się emisja do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów.

Listopad? A może grudzień?

Nie można jeszcze składać wniosków o dofinansowanie z jakichkolwiek programów przewidzianych na lata 2014-2020, gdyż są one w trakcie ostatecznego opiniowania. Dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Komisję Europejską zostaną rozpisane pierwsze konkursy. Najprawdopodobniej nastąpi to pod koniec roku.

ls