12 lipca 2024

110 zdjęć z Kongresu Kultury i Historii Lekarskiej w Opolu

W niedzielę w Opolu zakończył się trzydniowy (8-10 września 2023 r.) Kongres Kultury i Historii Lekarskiej, podczas którego lekarze artyści prezentowali swoją pozazawodową działalność muzyczną, literacką, malarską, rękodzielniczą, kabaretową i fotograficzną.

Kulminacyjnym momentem kongresu była artystyczna uczta z udziałem chórów lekarskich i Stanisława Soyki. – W naszym lekarskim DNA jest wbudowana kultura, co udowadnia nam ten kongres – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski, zwracając się do widzów i artystów tuż przed rozpoczęciem koncertu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

Więcej na ten temat piszemy tutaj:

Na to, że polscy lekarze dysponują niespotykanym potencjałem w wielu dziedzinach sztuki, zwrócił uwagę Jarosław Wanecki, kierownik Ośrodka Kultury i Dziedzictwa Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), a jednocześnie organizator wydarzenia.

– Po raz pierwszy w ponad trzydziestoletniej historii samorządu lekarskiego ma miejsce tak duże wydarzenie – podkreśliła prezes Opolskiej Rady Lekarskiej (ORL) Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, gospodarz Kongresu Kultury i Historii Lekarskiej.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Nasze relacje z Opola: