Wybory 2015. Jak partie chcą chronić zdrowie?

Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną, lepszy dostęp do świadczeń medycznych, efektywna opieka nad najmłodszymi i seniorami, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii – to najważniejsze punkty do realizacji w obszarze ochrony zdrowia, jakie w kampanii wyborczej podnoszą przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Cele mają tożsame, ale już sposoby na ich realizację – odmienne.

Sejm. Foto: Marta Jakubiak

W ramach inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeanalizowali programy wyborcze w części dotyczącej opieki zdrowotnej sześciu największych ugrupowań politycznych, które prawdopodobnie będą wkrótce tworzyć polski parlament – Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz komitetu wyborczego Kukiz’15. Niestety w programie tego ostatniego nie odnaleziono żadnych odniesień do sektora ochrony zdrowia i zasad jego funkcjonowania w przyszłości.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

Wszystkie ugrupowania deklarują konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia uznając aktualne finansowanie za niewystarczające, a także widzą potrzebę uruchomienia dodatkowych źródeł finansowania. Żadne z pięciu ugrupowań nie mówi też wprost o podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Platforma Obywatelska deklaruje gwarantowany wzrost przychodów płatnika publicznego z tytułu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co ma skutkować wzrostem wpływu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak mowy o podnoszeniu wysokości składki. Dodatkowym źródłem finansowania mają być dodatkowe ubezpieczenia w formie dobrowolnej (abonamenty i ubezpieczenia wzajemne), które nie ograniczą dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym. PO zapowiada także stworzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych, których celem będzie wsparcie finansowania kompleksowej opieki nad seniorami.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie finansowania budżetowego ochrony zdrowia, likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazanie wojewodom zarządzania środkami na świadczenia medyczne na poziomie województw. Według PiS wydatki na zdrowie powinny być na poziomie 6% PKB. PiS zapowiada także dodatkowe finansowanie publicznych jednostek ochrony zdrowia poprzez stworzenie Funduszu Budowy, Modernizacji i Utrzymania Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, który ma wspierać samorządy oraz publiczne podmioty w ich utrzymaniu i rozwijaniu. Podobnie jak PO, PiS również widzi konieczność uruchomienia ubezpieczenia pielęgnacyjnego, z którego mają być pokrywane koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak PO, stawia na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego (jako źródła dodatkowych środków m.in. na służbę zdrowia) oraz sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Ludowcy postulują konieczność przeprowadzenia pilnej i globalnej reformy zasad działania służby zdrowia (bez wskazania założeń), a także konieczność wyposażania w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych.

Zjednoczona Lewica zapowiada wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB, ale dodatkowe pieniądze dla systemu chce uzyskać poprzez wprowadzenie składki zdrowotnej od wszystkich dochodów z pracy, w tym od umów cywilno-prawnych.

Nowoczesna Ryszarda Petru chce – podobnie jak PO – szukać nowych źródeł finansowania – m.in. wprowadzić możliwość współpłacenia za wybrane i dokładnie zdefiniowane procedury medyczne. Ugrupowanie Ryszarda Petru zapowiada również doprecyzowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i redukcję niepotrzebnych kosztów.

Wszystkie ugrupowania wskazują też środki unijne jako ważne źródło środków finansowych wspierających rozwój infrastruktury medycznej.

Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Głównym celem, dla którego należy zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną, jest poprawa dostępu do świadczeń. Wszystkie ugrupowania wskazują, że należy wprowadzić mechanizmy, które skrócą kolejki i poprawią dostęp pacjentów do wysokiej jakości świadczeń medycznych. PO zapowiada kontynuację prac nad mapowaniem systemu pod kątem dostosowania infrastruktury do realnych potrzeb zdrowotnych, konieczność niwelowania nierówności w dostępie do leczenia i lepszy dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów.

Współdziałanie sektora usług zdrowotnych z sektorem usług opiekuńczych i aktywną rolę samorządu w tym zakresie zapowiada zarówno PO, PiS, Zjednoczona Lewica, PSL i Nowoczesna Ryszarda Petru. Wszystkie ugrupowania postulują wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprawnej obsłudze pacjenta i zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej, PO wskazuje, że już udało się wprowadzić do finansowania przez NFZ telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne. PiS chce walczyć z kolejkami wprowadzając elektroniczną Kartę Zdrowia dla każdego obywatela i uruchomić Krajowy Rejestr Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Medycyna szkolna i profilaktyka

Wszystkie ugrupowania stawiają na profilaktykę i rozwój medycyny szkolnej. PiS, PSL i PO zapowiadają utworzenie nowoczesnego systemu medycyny szkolnej obejmującego m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę, promocję zdrowia, a także powrót do szkół gabinetów stomatologicznych, lekarskich i pielęgniarek. PO podkreśla konieczność kontynuacji prac nad rozszerzeniem kalendarza szczepień. Wszystkie ugrupowania stawiają na edukację pacjenta, profilaktykę i popularyzację sportu od przedszkola. Wspólny jest także postulat rozwijania programów profilaktycznych w celu szybkiego wykrywania groźnych schorzeń.

Opieka nad seniorami

Wszystkie ugrupowania zdają sobie sprawę, że Polska jest starzejącym się społeczeństwem. PO i PiS wskazują na konieczność dodatkowego finansowania opieki nad seniorami i zapowiadają ubezpieczenia pielęgnacyjne, Zjednoczona Lewica proponuje darmowe leki dla najuboższych seniorów i bezpłatny dostęp do zdalnej opieki – przycisk życia umożliwiający błyskawiczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Wszystkie ugrupowania widzą konieczność tworzenia kompleksowego, sprawnego systemu opieki nad osobami starszymi. Mają w tym pomóc nowoczesne technologie, współpraca z samorządami a także integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Zdrowie jako temat kampanii wyborczej

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie Infarmy, wskazuje na ogromne zainteresowanie Polaków tematyką zdrowotną. Aż 87% respondentów uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej media i politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia Polaków. Niemal tyle samo osób wskazuje na zdrowie jako priorytetowy obszar działania dla przyszłego rządu. 9 na 10 badanych oczekuje, by partie polityczne jasno sprecyzowały swoje propozycje dotyczące poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. O badaniu szerzej pisaliśmy tutaj.

Powiązane aktualności

komentarze 4

Skomentuj
 1. Avatar
  pat[r]yk
  Paź 17, 2015 - 09:36 PM

  Szanowna Redakcjo! Nie podoba mi się uszczypliwy ton w jaki potraktowaliście komitet Pawła Kukiza. Przypominam, że to nie jest partia ale komitet wyborczy wyborców. Różnica jest duża i wcale nie semantyczna!

  Ale mniejsza o to! Ważniejsze jest to że kandydaci tej formacji poruszają realne problemy z obszaru ochrony zdrowia i – co ważne – nawet powołują się na samorząd lekarski! Poniżej podaje jeden przykład, gdzie młody człowiek i lekarz wspólnie poruszają problem pacjentów onkologicznych. Zauważajcie to!!! 😉

  ————————————-

  W hotelu Katowice odbyła się konferencja prasowa na temat finansowania leczenia onkologicznego. Została zorganizowana przez Jakuba Kalusa, kandydata na Sejm z KKW Kukiz ’15, członka Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. Gościem konferencji była doktor Joanna Dusza-Kozera.

  1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa refundacyjna. Jak podaje Naczelna Izba Lekarska, środki przeznaczone na refundację leków w latach obowiązywania ustawy nie przekraczały nigdy poziomu wydatków z 2011 r. Zgromadzona dzięki temu rezerwa wyniosła niecałe 4 mld złotych. O tym, jak spożytkowano powstałe oszczędności, Rada Ministrów miała poinformować w sprawozdaniu z wykonania ustawy, które, zgodnie z art. 84 tejże, powinno zostać opublikowane po upływie dwóch lat od wejścia w życie. Sprawozdanie nie ukazało się do dzisiaj.

  Zdaniem Kalusa zaoszczędzone przez ten czas pieniądze powinny zostać przeznaczone na wsparcie polskiej onkologii: – Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce, powodują śmierć ok. 100 tys. osób rocznie, a każdego roku notuje się 150 tys. nowych zachorowań. Skoro, jak mówią specjaliści, nowotwory mogą stać się główną przyczyną zgonów w naszym kraju, trzeba aktywniej pomagać pacjentom onkologicznym.

  Kandydat do Sejmu podsumował swoje wystąpienie apelem do rządu o większe wsparcie dla cierpiących na nowotwory oraz dotrzymywanie obietnic w zakresie finansowania nowych leków. Za szczególnego adresata swojego apelu uznaje dra Mariana Zembalę, obecnego ministra zdrowia, również kandydującego do Sejmu z okręgu Katowice.

  Cały tekst tutaj: http://www.infokatowice.pl/2015/10/17/kandydat-do-sejmu-apeluje-o-wieksze-wsparcie-dla-cierpiacych-na-nowotwory/

  #PotrafiszPolsko 😉

  ODPOWIEDZ
  • Avatar
   Jagoda
   Paź 18, 2015 - 01:21 PM

   Lemingi i tak zagłosują na PO bo tak Adam Michnik i Tomasz Lis każe a z nimi przecież dyskutować nie wolno zwłaszcza gdy straszą Jarosławem Kaczyńskim

   ODPOWIEDZ
 2. Avatar
  wyborca spod dworca
  Paź 18, 2015 - 01:12 PM

  Może i w obszarze zdrowia Kukiz nie ma 100 stronicowego planu ale w innych obszarach tak. Doskonałym przykładem są podatki – wg ekspertów KKW Kukiz bije na głowę tutaj nawet rządzącą PO!!!

  Według Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Tylko Ruch Kukiz ’15 w swojej „Strategii Zmiany” ma ujęte skąd pozyskać pieniądze i wymienia w nim między innymi sposób uszczelnienia VAT na wzór portugalski. CenEA nie analizowała programu PO, bo nadal nie ma szczegółów najważniejszej propozycji Platformy, czyli podatku powszechnego.
  W przypadku oferty wyborczej Pawła Kukiza zyskują wszyscy: w gospodarstwach biednych i nieco bardziej zamożnych o od 3,8 do 6,5 proc., a dochody bogatych i bardzo bogatych wzrosłyby o ok. 11 proc.
  Z propozycji PSL skorzystałyby z niej najuboższe gospodarstwa, głównie emerytów i rencistów, choć w porównaniu z ofertą innych komitetów ten zysk nie byłby duży. 10 proc. najuboższych gospodarstw uzyskałoby wzrost dochodów o 1,5 proc.
  Propozycje składane przez ugrupowanie Nowoczesna Ryszarda Petru najwięcej zyskaliby najbogatsi 3,3 proc. Dochody najbiedniejszych mogłyby spaść nawet o 4,4 proc. {partia bankierów].
  Analitycy CenEA zwracają uwagę, że hojność partii nie idzie w parze z wyliczeniami, skąd na to wziąć pieniądze. Tym bardziej zaskakujące są programy Zjednoczonej Lewicy, PiS-u i partii Razem. Program ma kosztować rocznie 97,7 mld zł. Lewicowe zmiany w PIT to wyrwa wielkości blisko 58 mld zł. Drugie zaskoczenie to obietnice PiS CenEA oszacowała na niemal 45 mld zł. Program lewicowej Partii Razem to koszt 15,7 mld zł.
  Politycy deklarują co prawda, że źródłem finansowania mogłoby być „domknięcie luki w VAT” lecz żadna partia nie ma pomysłu, jak to zrobić. Tylko Ruch Kukiz ’15 w swojej „Strategii Zmiany” ma ujęte skąd pozyskać pieniądze.

  https://www.facebook.com/kukizpawel/posts/973264889407898

  ODPOWIEDZ
 3. Avatar
  Zo_Ka
  Paź 21, 2015 - 11:12 AM

  A póki co przedwyborcze inwestycje w placówkach medycznych mają się świetnie. Byle tylko „zapunktować”
  http://www.rynekzdowia.pl/Inwestycje/Otwieraja-oddzialy-kupuja-szpitalny-sprzet-Wybory-napedzaja-inwestycje,156046,3,1.html

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.