Prezes NRL o doborze podwykonawców

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaapelował do lekarzy i lekarzy dentystów o rozważny dobór podwykonawców do wykonywania części świadczeń zdrowotnych. Za ewentualne błędy lub zaniechania grożą bowiem konsekwencje prawne.

Maciej Hamankiewicz
Foto: Marta Jakubiak

„Zwracam się do Was z przypomnieniem o konieczności zachowania rozwagi w doborze podwykonawców do wykonywania części świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie zlecania badań laboratoryjnych” – czytamy w liście skierowanym do lekarzy i stomatologów.

Podzlecanie części świadczeń zdrowotnych (na podstawie art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie zdejmuje ze zlecającego odpowiedzialności za właściwe wykonywanie tych świadczeń. Ewentualne błędy lub zaniechania po stronie podwykonawcy mogą skutkować odpowiedzialnością zlecającego wobec płatnika, dlatego – podkreślił prezes NRL – decyzja o wyborze podwykonawcy musi być podejmowana w sposób rozważny.

„Decyzja taka powinna uwzględniać nie tylko fakt spełniania przez podwykonawcę wymogów formalnych niezbędnych do udzielania świadczeń określonego rodzaju, ale również informacje na temat jakości i bezpieczeństwa udzielanych przez tego podwykonawcę świadczeń. Informacjami takimi może dysponować m.in. konsultant krajowy lub wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub izba diagnostów laboratoryjnych” – napisał Maciej Hamankiewicz.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.