16 lipca 2024

Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie ws. standardu rachunku kosztów?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim czasie, nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Foto: pixabay.com

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których dotyczy standard rachunku kosztów, w celu zagwarantowania dodatkowego czasu na jego wdrożenie, w szczególności dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych pragniemy poinformować, że aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 01.01.2020 r., natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126) zostanie niezwłocznie uchylone” – czytamy w komunikacie.

Celem zarówno Ministra Zdrowia, jak i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest wdrożenie rozwiązań, które będą nie tylko gwarantować ich powszechne zastosowanie przez świadczeniodawców, ale również będą wnosić istotną wartość dodaną, przyczyniając się do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej. W związku z powyższym Minister Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczynają intensywne prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r. Resort wyraża przekonanie, że dzięki temu rozwiązaniu i przesunięciu terminu wejścia w życie standardu rachunku kosztów zostaną osiągnięte dwa cele: po pierwsze wydłuży się czas potrzebny świadczeniodawcom na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, po drugie zostanie wdrożony standard w wersji oczekiwanej / docelowej, znacznie bardziej szczegółowej niż rozwiązania, nad którymi pracowano w ostatnich miesiącach, co przyczyni się do istotnego zwiększenia jakości procesów zarządzania finansami, w szczególności optymalizacji kosztów działalności przez świadczeniodawców.

Ma to być również istotna wartość dodana dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdyż – jak podkreśla resort zdrowia – wiarygodne, kompletne i uporządkowane dane finansowe uzyskiwane od świadczeniodawców, będą mogły być wykorzystywane do procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, co w bezpośredni sposób przełoży się na adekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje jednocześnie nad stworzeniem systemu zwrotnej informacji dla instytucji przekazujących dane. Będzie miała ona formę prezentacji wskaźników kosztowych i zarządczych na tle zanonimizowanych danych innych podmiotów.  Ponadto AOTMiT obecnie prowadzi projekt ogólnopolskich szkoleń w zakresie standardu rachunku kosztów, a szczegółowe informacje nt. harmonogramu spotkań na rok 2020 są na stronie https://power.aotm.gov.pl/. Minister Zdrowia oraz Agencja mają nadzieję, że taka forma wsparcia da podmiotom lepszą wiedzę w zakresie wdrażania nowego standardu, a opisywane narzędzia będą pomocne w skuteczniejszym zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej.