15 lipca 2024

Kongres FDI: prezes NRL pisze do prezesów ORL

„Jak wiemy, we wrześniu 2016 roku Polska po raz pierwszy w historii gościć będzie uczestników Dorocznego Światowego Kongresu Dentystycznego Światowej Federacji Dentystyczną (FDI). Jest to najważniejsze wydarzenie dotyczące zawodu lekarza dentysty organizowane przez FDI – najstarszą (założoną w roku 1900) i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych”.

W taki sposób zaczyna się list prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Polsce, w którym m.in. zachęcają wszystkich lekarzy stomatologów do udziału w Kongresie. Jednocześnie poprosił Okręgowe Izby Lekarskie o przekazywanie swym członkom możliwie wiele informacji na temat tego wydarzenia oraz, w miarę możliwości, udzielenie pomocy w kwestiach organizacyjnych.

„Na nas, lekarzach, także spoczywa powinność włączenia się w działania, które w pierwszej kolejności doprowadzą do zorganizowania Kongresu najlepiej, jak to możliwe, a potem przyczynią się do jego sprawnego przebiegu – zarówno pod względem naukowym, jak też w zakresie promocji naszego kraju wśród zagranicznych Koleżanek i Kolegów” – zaznaczył prezes NRL przesyłając jednocześnie informacje na temat Kongresu.

Ze strony polskiej organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, współpracujące z firmą, która organizuje m.in. znaną polskim stomatologom wystawę sprzętu stomatologicznego CEDE oraz MTP. „Naczelna Izba Lekarska nie jest organizatorem Kongresu, niemniej od początku starań związanych z organizacją Kongresu wspiera PTS zarówno na poziomie krajowym, jak i przede wszystkim zagranicznym” – zaznaczył Maciej Hamankiewicz.

Ponadto przypomniał, że NIL wraz z PTS tworzy tzw. Polski Komitet Narodowy FDI. Stanowi on wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI (obecnie przedstawiciele NIL wchodzą w skład poszczególnych komitetów działających w ramach Krajowego Komitetu Organizacyjnego”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła „Gazeta Lekarska”.

„Kongres FDI obejmuje bogatą część naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych. Będzie to dla naszych Koleżanek i Kolegów kolejną świetną okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia swej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, korzystając nie tylko z krajowego dorobku, ale i ogólnoświatowego” – podkreślił prezes NRL.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Więcej na ten temat piszemy tutaj.