18 lipca 2024

Stomatologia: powstał oddział ACFF w Polsce

Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) zawiązany został podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie. PTSD powierzyło zadanie koordynacji działań polskiej części Sojuszu, działającego w 26 krajach na świecie, prof. dr hab. med. Dorocie Olczak-Kowalczyk, kierownikowi Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Na spotkaniu zdefiniowano najważniejsze działania mające na celu walkę z epidemią próchnicy w naszym kraju. Wśród nich znajduje się opracowanie kompleksowych zasad prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki próchnicy. W założycielskich strukturach Polskiego Oddziału ACFF znaleźli się lekarze specjaliści reprezentujący wszystkie województwa: konsultanci wojewódzcy lub/i kierownicy katedr i zakładów stomatologii dziecięcej uczelni medycznych.

Swoje poparcie zadeklarowało Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Do pracy w ramach Polskiego Oddziału ACFF zostaną zaproszone także towarzystwa zrzeszające lekarzy, położne i pielęgniarki sprawujące opiekę ogólnomedyczną nad dziećmi oraz wszystkie osoby zainteresowane zapobieganiem próchnicy. Ma to zapewnić systematyczne, równomierne i szerokie wdrażanie działań zaproponowanych przez Polski Oddział ACFF, mających na celu walkę z epidemią próchnicy.

Ambitny plan, nacisk na edukację

– W najbliższych miesiącach planujemy zintensyfikować w Polsce działania ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Powiedz STOP próchnicy już dziś dla zdrowych zębów w przyszłości”, która będzie skierowana do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Start kampanii został ogłoszony przez ACFF w lipcu tego roku. Przekaz będziemy kierować w pierwszej kolejności do stomatologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, położnych oraz pracowników szkół rodzenia. Z myślą o nich opracujemy materiały edukacyjne, a także zostanie przeprowadzony cykl wykładów poświęconych profilaktyce próchnicy już od najwcześniejszego okresu życia człowieka – zapowiada prof. Dorota Olczak-Kowalczyk.

– Kolejną grupą, do której będziemy kierować nasze działania edukacyjne będą rodzice. Dla nich zostaną opracowane ulotki i inne materiały dotyczące stosowania profilaktyki fluorkowej, które będziemy dystrybuować poprzez gabinety stomatologiczne – dodaje koordynator działań Polskiego Oddziału ACFF.

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

Wdrożenie wielu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki próchnicy ułatwia realizowany obecnie projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Ministerstwo Zdrowia. Został on przedstawiony przez przewodniczącą Rady Programowej projektu, prof. dr hab. Marię Borysewicz-Lewicką, kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie spotkania konstytuującego powstanie Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy w czerwcu br. (zobacz więcej).

 

W najbliższych planach Polskiego Oddziału ACFF jest także ustanowienie specjalnej grupy ekspertów, wśród których znajdą się pediatrzy, żywieniowcy oraz stomatolodzy dziecięcy, których zadaniem będzie opracowanie zasad prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki próchnicy. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane w prasie fachowej, a także wykorzystane w materiałach edukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Inicjatywę wspiera wielu ekspertów

Zawiązanie Polskiego Oddziału ACFF jest konsekwencją powstania w czerwcu br. Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy, w skład którego weszły: Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia. Za koordynację działań oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego odpowiada prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek. Ogłoszono wówczas cele do zrealizowania w najbliższych latach w każdym z tych krajów. Polski Oddział ACFF będzie je realizował w naszym kraju.

Wśród sygnatariuszy deklaracji Polskiego Oddziału Sojuszu znaleźli się:

  • prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, koordynator działań Polskiego Oddziału ACFF,
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, koordynator działań Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF,
  • prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
  • dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, przewodnicząca Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
  • dr n. med. Anna Jurczak, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Czym jest ACFF?

Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) jednoczy ekspertów z całego świata w celu wspierania działań środowisk medycznych oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowanych na wprowadzanie niezbędnych zmian w praktykach stomatologicznych stosowanych na całym świecie (zobacz więcej). Zmiany te są konieczne w procesie przeciwdziałania powstawaniu i progresji zmian próchniczych u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. To krok w kierunku przyszłości wolnej od próchnicy.

Opracowany przez ACFF raport na temat rozwoju próchnicy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ujawnia, że prawie 30% Polaków chodzi do dentysty raz w roku lub wtedy, gdy ma taką potrzebę. Dodatkowo 50% naszego społeczeństwa zgadza się ze stwierdzeniem, że prędzej czy później u każdego i tak rozwinie się próchnica, czyli nie jest świadoma, że chorobie tej można skutecznie zapobiegać.