20 maja 2024

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi)

Relacja na żywo z drugiego dnia Sprawozdawczo-Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie.

LINK DO RELACJI Z PIERWSZEGO DNIA ZJAZDU

17.51 Serdecznie dziękujemy za śledzenie naszej dwudniowej relacji. Przypominamy, że 140 zdjęć z pierwszego dnia zjazdu jest tutajWkrótce obie relacje uzupełnimy dodatkowymi zdjęciami.

17.50 – Serdecznie dziękuję za sprawne poprowadzenie zjazdu. Dziękuję i zapraszam wszystkich do współpracy – tymi słowami nowo wybrany prezes NRL Andrzej Matyja zakończył drugi, a zarazem ostatni dzień XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

17.48 Po przeliczeniu liczby delegatów okazało się, że na sali obecna jest niewystarczająca liczba delegatów. Wobec niespełnienia warunku kworum zjazd musi zostać zakończony. Projekty uchwał, stanowisk i apeli, którymi nie zdołano zająć się w czasie zjazdu, zostaną przekazane Naczelnej Radzie Lekarskiej.

17.31 Zgłoszono wniosek formalny o przeliczenie kworum.

17.27 We wczorajszych wyborach Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona, a przed momentem poznaliśmy zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Oto pełna lista: Wojciech Drozd, Robert Adamowicz, Piotr Gryglas, Włodzimierz Majewski, Maciej Cymerys, Krzysztof Dach, Krzysztof Lubecki, Joanna Szeląg, Artur Hartwich, Teresa Korta, Teresa Bieńko, Kazimierz Swoboda, Lech Żak, Jacek Bierca, Marek Rybkiewicz, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk, Mieczysław Orzeł, Zbigniew Kuzyszyn, Andrzej Kużawczyk, Janusz Małecki, Zofia Waryszewska-Chrząstek, Anna Glińska, Krystyna Małecka-Kużawczyk, Karolina Pyziak-Kowalska, Ładysław Nekanda-Trepka, Anna Serafinowska- Kiełczewska, Anna Tarkowska, Jacek Barański, Marta Rodziewicz-Kabarowska, Marek Szałkowski, Teresa Matthews-Brzozowska.

17.23 Zgodnie z wynikami głosowania członkami Naczelnego Sądu Lekarskiego zostali: Wojciech Łącki, Włodzimierz Bednorz, Jerzy Nosarzewski, Stanisław Bień, Jerzy Kruszewski, Piotr Winciunas, Iwona Latos, Jacek Kocot, Leszek Orliński, Lech Chatkowski, Krzysztof Zaorski, Marian Janowski, Wojciech Zelenay, Marek Bukowski, Sylwia Miernik, Anna Dec, Jerzy Matkowski, Ryszard Roztoczyński, Danuta Daroszewska, Krzysztof Zieliński, Jacek Miarka, Jacek Fórmaniak, Ireneusz Juzala, Jacek Kacalak, Grażyna Lesyng-Pawłowska, Wojciech Malkowski, Paweł Matysiak, Agnieszka Latoszek-Skierkowska, Tomasz Gorczyński, Piotr Minowski, Waldemar Kostewicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk, Wojciech Kożuch, Mariola Łyczewska, Rafał Pędich, Michał Telega, Zygmunt Chojnacki.

17.17 Członkami Krajowej Komisji Wyborczej zostali: Marek Jodłowski, Mariusz Malicki, Włodzimierz Kardas, Mariusz Janikowski, Paweł Susłowski, Jolanta Orłowska-Heitzman, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Maria Dura, Karina Buxakowska, Krzysztof Tuszyński, Stefan Sobczyński, Ładysław Nekanda-Trepka, Krzysztof Marchewka, Dorota Radziszewska, Jarosław Wanecki, Anna Zmysłowska, Łukasz Tyszler, Paweł Barucha, Wojciech Kaatz, Jacek Kotuła. 

17.10 Ogłoszono wyniki wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej: Jolanta Orłowska-Heitzman, Paweł Sobieski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Filip Płużański, Grzegorz Antkowski, Maciej Borowiecki, Joanna Rzodkiewicz, Jarosław Król, Jacek Mazur, Anna Starzyńska, Halina Teodorczyk, Elżbieta Wojnarowicz, Piotr Laska, Paweł Gruenpeter, Stanisław Hapyn.

16.50 Środowisko lekarskie omawia postulowaną od dłuższego czasu kwestię stworzenia możliwości zatrudniania lekarza w indywidualnej praktyce lekarskiej.

16.39 Zjazd zaapelował do ministra zdrowia, ministra finansów i ministra środowiska o zwrot kosztów instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych.

16.27 Wśród dyskutowanych zagadnień znalazła się problematyka depenalizacji niepożądanych zdarzeń medycznych.

16.18 Podjęto stanowisko, w którym zawarto postulat ustalenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie dwóch 2 krajowych dla lekarza bez specjalizacji i lekarza rezydenta, 2,5 dla lekarzy z I stopniem specjalizacji i 3 krajowych dla specjalistów i średniej krajowej dla lekarzy po stażu.

16.08 Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do NRL, okręgowych rad lekarskich i uczelni medycznych o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia obowiązkowej edukacji w zakresie medycyny paliatywnej.

16.01 Zakończono procedurę głosowania. Teraz będą liczone głosy. Delegaci wracają na sale obrad, by kontynuować procedowanie projektów apeli, stanowisk i uchwał.

15.40 Dotychczas zjazd procedował nad 22 projektami stanowisk, apeli i uchwał. Przed delegatami jednak jeszcze sporo pracy, bo w sumie do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 85 różnych projektów. Wszystkie muszą zostać rozpatrzone w czasie tego zjazdu.

15.38 To jeszcze nie koniec wyborczych emocji. Właśnie udostępniono karty do głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego i na funkcje zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

15.10 Po krótkiej przerwie wznowiono obrady.

 

15.03 Przypominamy, że kilkunastogodzinna relacja z pierwszego dnia obrad wraz z galerią 140 zdjęć z sali obrad i kuluarów znajduje się tutaj. Fotografie, które zamieszczamy poniżej, zrobiono drugiego dnia obrad.

14.43 Oto lista lekarzy dentystów, którzy weszli w skład NRL VIII kadencji (podajemy wg ilości uzyskanych głosów): Andrzej Cisło, Jolanta Szczurko, Jacek Woszczyk, Małgorzata Lindorf, Dariusz Paluszek, Agnieszka Ruchała-Tyszler, Iwona Świętkowska, Anita Pacholec, Bożena Hoffman, Alina Stępnik-Mardzyńska, Leszek Dudziński.

14.30 Zgodnie z wynikami głosowania członkami Naczelnej Rady Lekarskiej zostali lekarze (wg ilości uzyskanych głosów): Marek Jodłowski, Andrzej Wojnar, Grzegorz Mazur, Jarosław Biliński, Jacek Tętnowski, Grzegorz Krzyżanowski, Tomasz Imiela, Mariusz Janikowski, Jacek Kozakiewicz, Jerzy Friediger, Ryszard Kępa, Artur Drobniak, Michał Bulsa, Tomasz Romańczyk, Mikołaj Sinica, Marta Moczydłowska, Bartosz Urbański, Krzysztof Madej, Romuald Krajewski, Krzysztof Marchewka, Jan Cieślicki, Radosława Staszak-Kowalska, Łukasz Wojnowski, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Łukasz Jasek, Michał  Matuszewski, Przemysław Janusz, Robert Szczepara, Mieczysław Dziedzic, Damian Patecki, Krzysztof Kordel, Jan Kowalczuk, Mariusz Goniewicz, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubiszyn, Janusz Spustek, Maciej Hamankiewicz, Ryszard Golański, Janusz Kłoczko. Za moment podamy nazwiska stomatologów, którzy weszli do NRL VIII kadencji.

13.50 Tematem zajmującym delegatów są e-zwolnienia i e-recepty. Delegaci domagają się likwidacji obowiązku wystawienia recept i zwolnień tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Chcą by, można było bezterminowo korzystać z wystawiania tych dokumentów zarówno w jednej, jak i drugiej formie. – Obecnie w Szwecji 95 proc. lekarzy wystawia e-zwolnienia, ale starsi lekarze mogą wystawiać też zwolnienia w formie papierowej – mówiła Bożena Janicka z PPOZ.

13.52 Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował o wprowadzenie ustawowego obowiązku publikacji tekstów jednolitych zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

13.40 Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze rozwiązanie problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziców protestujących od kilku tygodni w Sejmie.

13.29 Przez ostatnie minuty wielu delegatów podnosi problem poprawy wizerunku lekarzy, argumentując, że samorząd powinien aktywniej pracować na rzecz jego poprawy. Delegaci zastanawiali się także, czy istnieje potrzeba finansowania przez Naczelną Izbę Lekarską szkoleń dotyczących wdrażania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), które dotyczy także placówki ochrony zdrowia. Wczoraj weszło ono w życie.  Od kilku miesięcy „Gazeta Lekarska” przypomina o obowiązkach wynikających z nowych przepisów – zachęcamy lekarzy i lekarzy dentystów do lektury kilkunastu materiałów o RODO w dziale Prawo.

13.20 Delegaci wracają do pracy nad projektami uchwał, apeli i stanowisk. Jedną z dyskutowanych spraw jest podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmów służących profilaktyce wypalenia zawodowego wśród lekarzy. Poruszono też kwestię ich przepracowania.

13.10 Zakończyło się głosowanie – teraz pora na liczenie głosów oddanych na papierowych kartach do głosowania. 

12.39 Rozpoczęła się procedura głosowania na członków NRL VIII kadencji. Delegaci mogą już pobierać karty do głosowania i wrzucać głosy do urn wyborczych. 

12.17 Przed momentem uzupełniliśmy galerię zdjęć z pierwszego dnia zjazdu (140 zdjęć z sali obrad i z kuluarów tutaj).

12.11 Przyjęto m.in. projekt apelu do ministra zdrowia, aby zapisać w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty prawo do urlopu szkoleniowego dla każdego lekarza w wymiarze 7 dni.

11.52 Komunikat Komisji Mandatowej: w drugim dniu zjazdu uczestniczy 382 delegatów. Oznacza to, że został spełniony warunek kworum.

11.48 Na liście kandydatów na członków NRL jest 84 lekarzy i 24 lekarzy dentystów.

11.32 Zgłoszono wniosek formalny o reasumpcję głosowania nad odrzuceniem projektu stanowiska projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. – Trzeba w sprawie projektu tej nowelizacji zająć stanowisko – powiedział Maciej Hamankiewicz. Wniosek przyjęto. Delegaci będą ponownie głosować nad stanowiskiem.

11.27 Projekty przyjęte w ostatnim czasie to projekt apelu do ministra zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz projekt apelu do ministra zdrowia o rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą EDM do czasu przeprowadzenia udanego pilotażu potwierdzającego sprawność systemu.

11.16 Zjazd przechodzi do omawiania kolejnych projektów uchwał, apeli i stanowisk. – Mamy ich około 70 – poinformował Ryszard Golański, szef Komisji Uchwał i Wniosków.

11.12 Pierwszego dnia obrad, w trakcie przedstawiania programu wyborczego, kandydujący na prezesa NRL Andrzej Matyja mówił o wielu swoich zamierzeniach, które chciałby spełnić, jeśli delegaci obdarzyliby go swoim zaufaniem. Że z jednej strony młodych lekarzy trzeba napełnić wiarą w skuteczność działania samorządu lekarskiego, ale z drugiej należy również udzielać wsparcia lekarzom seniorom. Że trzeba szanować autonomiczne decyzje podejmowane przez lekarzy dentystów. Że należy skuteczniej promować rzeczywisty wizerunek lekarzy, stomatologów i całego samorządu lekarskiego. Obiecał, że jeśli delegaci powierzą mu funkcję prezesa NRL to będzie zabiegał, aby lekarze uzyskali status funkcjonariusza publicznego. Ponadto zwrócił uwagę na zjawisko wypalenia zawodowego wśród lekarzy i potrzebę  jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych do celów samorządu. – Nie przeniosę samorządności lekarskiej do Krakowa. Niech tą stolicą staną się wszystkie okręgowe izby lekarskie – tymi słowami zakończył swoje przemówienie Andrzej Matyja wkrótce po północy.

11.09 Komunikat komisji wyborczej: dziś Krajowy Zjazd Lekarzy wybierze 50 członków Naczelnej Rady Lekarskiej (w tym 39 lekarzy i 11 lekarzy dentystów). Cały skład NRL VIII kadencji obejmie zatem – poza tymi, którzy dziś zostaną wybrani – 75 członków, w tym prezesa NRL, 24 prezesów ORL (pełna lista prezesów okręgowych izb lekarskich znajduje się tutaj).

11.05 Projekt stanowiska, nad którym spierano się ostatnie pół godziny, odrzucono w głosowaniu.

10.45 W omawianym stanowisku zwraca się uwagę m.in. na to, że projekt nowelizacji ustawy zawiera wiele rozbieżności w stosunku do zapisów porozumienia podpisanego przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z rezydentami w lutym br.

10.33 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Ryszard Golański przedstawia projekt stanowiska Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

10.25 Rozpoczęty wczoraj po południu XIV Krajowy Zjazd Lekarzy jest pełen emocji. Kilkunastogodzinna relacja z pierwszego dnia obrad wraz z galerią 140 zdjęć z sali obrad i kuluarów znajduje się tutaj.

10.23 Projekt uchwały w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022 przyjęto z trzema poprawkami.

10.19 Przypominamy, że dziś w nocy (mówiąc precyzyjniej: ok. g. 3.00) poznaliśmy wyniki wyborów na najważniejsze dwie funkcje w samorządzie lekarskim. Nowym prezesem NRL VIII kadencji został Andrzej Matyja (dostał 217 głosów), który w tajnym głosowaniu pokonał Romualda Krajewskiego (129 głosów) i Krzysztofa Kordela (49 głosów). Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona (209 głosów), który pokonał Wojciecha Drozda (186 głosów). Jako pierwsi podaliśmy tę informację!

10.10 Wznowienie obrad rozpoczęło się od dyskusji nad projektem uchwały w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022.

10.05 Rozpoczyna się drugi dzień Sprawozdawczo-Wyborczego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Na dziś zaplanowano m.in. wystąpienia nowo wybranego prezesa NRL Andrzeja Matyi  i ponownie wybranego na funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorza Wrony, a także wybory członków NRL, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnego Sądu Lekarskiego i zastępców NROZ. Przed delegatami także kilkadziesiąt projektów uchwał, apeli i stanowisk do przedyskutowania i przegłosowania.

LINK DO RELACJI Z PIERWSZEGO DNIA ZJAZDU

Obrady relacjonują: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak
Zdjęcia: Marta Jakubiak