17 lipca 2024

Czy e-dowody pojawią się w marcu? Co warto wiedzieć już teraz?

Szykuje się rewolucja. Rząd chce, aby już od marca 2019 r. mogły być wydawane nowe e-dowody. Dotychczasowe dowody osobiste mają zachować ważność do upływu terminów w nich określonych. 

Foto: obywatel.gov.pl

Jak informuje MSWiA w komunikacie, do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

– Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2019 r., tj. równocześnie z ustawą o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podało MSWiA.

Pod koniec lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Wcześniej projekt został zaakceptowany przez Radę Ministrów.

Nowy dowód, zawierający warstwę elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

E-dowód ma służyć do uwierzytelnienia obywateli w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.  – Będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi – podkreśla resort.

Przy jego użyciu będzie można logować się do e-usług administracji publicznej oraz podpisać każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, używając do tego celu podpisu elektronicznego tzw. podpisu osobistego.

– Użycie e-dowodów osobistych będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego – zaznacza w opublikowanym komunikacie resort spraw wewnętrznych i administracji. To bez wątpienia ważna informacja.

Projekt rozporządzenia w sprawie e-dowodu określa wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, sposób używania i przekazywania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelniania, uszczegółowia sposób zmiany kodów umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (kod PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PIN2).

Ponadto w projekcie rozporządzenia określono sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dokumencie. Jeśli właściciel zagubi dowód osobisty i nie będzie mógł go znaleźć, będzie istniała możliwość zawieszania, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

– Zawieszenie certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Po upływie 14 dni i nie cofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów, dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony – tłumaczy w komunikacie MSWiA.

Projekt rozporządzenia zakłada, że trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN1 lub kodu PIN2 będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z danego certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

Źródło: www.kurier.pap.pl