18 lipca 2024

Leki refundowane: od 1 marca kolejne zmiany

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, w porównaniu do projektu z 13 lutego, w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r. zaszły zmiany.

Foto: Marta Jakubiak

Minister zdrowia objął refundacją lek zwierający paricalcitolum (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N 25.8).

Objęcie refundacją parykalcytolu poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów wymagających leczenia obniżającego poziom parathormonu. Aktualnie w tymże wskazaniu finansowany jest lek zawierający cynakalcet w ramach programu lekowego Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N 25.8).

Jednak to nie koniec zmian. Przypomnijmy, że – w porównaniu do obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia br. – projekt XX obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie za kilka dni (tj. 1 marca), przewiduje liczne zmiany. Na czym one polegają?

W zakresie listy aptecznej:

  • do obwieszczenia zostanie dodanych 66 nowych produktów,
  • w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 marca br. terminu obowiązywania tych decyzji w XX obwieszczeniu, nie znajdą się 24 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu,
  • dla 70 produktów zawierających 25 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych obniżono urzędowe ceny zbytu (od 324 zł do 2 gr).

Natomiast w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:

  • zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii,
  • zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii,
  • refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: cisplatynę (1 kod EAN), etopozyd (2 kody EAN), gemcytabinę (3 kody EAN), immunoglobulinę ludzką (1 kod EAN), czynnik VIII krzepnięcia krwi (3 kody EAN),
  • dla 40 leków zawierających 15 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych obniżono urzędowe ceny zbytu (od 1 135,56 zł do 0,01 zł),