19 lipca 2024

Szczepionki przeciw tężcowi i błonicy trafią na Ukrainę

Polska Misja Medyczna przekaże ukraińskim szpitalom 15 tys. dawek szczepionki przeciw tężcowi i błonicy o wartości 35 tys. euro. Transport opuści Polskę jeszcze w tym tygodniu.

Foto: pixabay.com

Szczepionki przeciw tężcowi i błonicy zapewnią kilkunastu szpitalom możliwość kontynuowania niezbędnych programów szczepień. Niedobory leków i specjalistycznych środków medycznych w szpitalach, w tym szczepionek, stanowią od pierwszego dnia wojny jeden z największych problemów ukraińskiej ochrony zdrowia.

Dostawy z Polski i krajów Europy Zachodniej pozwolą uzupełnić braki w tamtejszych magazynach. Ukraina jeszcze przed wojną miała stosunkowo niski wskaźnik wszczepialności, również przeciw tężcowi, nie osiągając standardu Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z trwającą wojną, osoby przebywające w zniszczonych miastach i schronach są szczególnie narażone na odniesienie ran i kontakt zagrażającą życiu bakterią. Choroba nie jest zaraźliwa, ale każda niezaszczepiona osoba jest podatna na jej takie jak gorączka i pocenie się, drgawki, skurcze mięśni, w najbardziej dramatycznych przypadkach prowadzące do śmierci. Systematyczne szczepienia to jedyna skuteczna obrona przed tężcem.

– Od początku naszego zaangażowania przyświecała nam chęć utrzymania funkcjonujących placówek, które będą w stanie prowadzić programy obowiązkowych szczepień. Zawieszenie leczenia chorób przewlekłych i profilaktyki doprowadzi do długoterminowych konsekwencji, przy czym brak szczepień jest o tyle niebezpieczny, że grozi całej populacji na danym obszarze. Nie zostawiamy mieszkańców Ukrainy bez opieki ani nie pozwalamy, by lekarze musieli odsyłać pacjentów bez udzielenia pomocy – mówi Ewa Piekarska-Dymus z Polskiej Misji Medycznej.

Organizacja ma w planach rozszerzenie programu dostarczania szczepionek do ukraińskich szpitali i podtrzymanie programów szczepień skierowanych przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców kraju. Na liście znajdują się szczepienia rekomendowane przez WHO, w tym przeciw żółtaczce, odrze i polio. W Ukrainie obowiązkowe jest przyjęcie szczepień przeciw 10 chorobom, jednak obecnie są ogromne problemy z dostępem do szczepionek i kontrolą szczepień wśród noworodków i dzieci.

– Dwa miesiące temu musieliśmy od zera stworzyć system zakupu i dostarczania szczepionek do Ukrainy. Teraz znajdujemy się w zupełnie innym miejscu i możemy przewieźć niezbędną pomoc specjalnymi transportami, bez ryzyka uszkodzenia ładunku. Każdy szpital może przyjąć około tysiąca szczepionek, więc jeden transport oznacza pomoc przynajmniej piętnastu placówkom. Pierwsza partia trafi między innymi do Kijowa, Winnicy i Żytomierza – tłumaczy przedstawicielka Polskiej Misji Medycznej.

Dodatkowo do Kijowa trafią szczepionki przeciwko pałeczce ropy błękitnej, stosowane w przypadku zapobiegania rozwojowi infekcji w miejscu rozległych poparzeń.