18 lipca 2024

By historia medycyny nie uległa zapomnieniu

Prof. Andrzej Grzybowski, redaktor naczelny „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, zaprasza do współpracy i współredagowania pisma lekarzy doceniających wartość historii medycyny.

Foto: pixabay.com

Zainteresowanie tą tematyką znajduje odzwierciedlenie m.in. w powstaniu wielu komisji historycznych przy okręgowych radach lekarskich w ostatnich latach oraz Ośrodka Historycznego NRL.

– Zapraszamy również do przesyłania nam wspomnień i biografii, w tym autobiografii. Zależy nam też na zamieszczaniu informacji dotyczących pamiątkowych tablic i nagrobków lekarzy wraz ze zdjęciami i informacjami na temat tych postaci historycznych. Możecie też państwo przesyłać nam ciekawe tematy historyczne do dalszego opracowania – zachęca prof. Andrzej Grzybowski.

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” jest czasopismem naukowym powstałym w 1924 r. z inicjatywy prof. Adama Wrzoska. Obecnie czasopismo posiada międzynarodowy zespół redakcyjny oraz jest organem Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny. Wydawane jest jako rocznik dzięki życzliwości i wsparciu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz wolontaryjnej pracy redakcji. Materiały można nadsyłać na adres e-mail: ae.grzybowski@gmail.com.