16 lipca 2024

Prezydent uhonorował lekarki, jedną najwyższym odznaczeniem państwowym

11 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Od lewej: Grażyna Świątecka i Anna Gręziak. Foto: Mariusz Tomczak

Wśród uhonorowanych znalazły się dwie lekarki: prof. Grażyna Świątecka (profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej) i dr Anna Gręziak (działaczka opozycji demokratycznej w PRL).

Grażyna Świątecka została odznaczona Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu.

– Powiedziałam panu prezydentowi, że to wyróżnienie przekroczyło moje dokonania, czemu on uprzejmie zaprzeczył. Czuję się podniośle, to uroczysty moment mojego życia – powiedziała prof. Grażyna Świątecka „Gazecie Lekarskiej” tuż po otrzymaniu odznaczenia. Dodała, że znaczenie mógł mieć zesłanie na Syberię. – W wieku sześciu lat stałam się wrogiem Związku Sowieckiego, cierpiałam między innymi głód tak jak cała moja rodzina – dodała. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe. Inicjatorami nadania tego odznaczenia prof. Świąteckiej był Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak napisano we wniosku: „W zgodnej opinii najbliższych współpracowników i polskiego środowiska kardiologicznego, całe życie zawodowe oraz osobiste prof. Grażyny Świąteckiej, mimo ciężkich doświadczeń lat wojennych i powojennych, było podporządkowane niesieniu pomocy i służbie osobom chorym, zagubionym i bezradnym”.

Natomiast Anna Gręziak została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej. – Prezydent Rzeczypospolitej ma ten zaszczyt, że może państwu wręczyć symboliczne podziękowania od Polski za wielkie dzieło, które państwo w swoim życiu i swoim życiem realizujecie – powiedział prezydent Andrzej Duda po wręczeniu oznaczeń państwowych. – Z całego serca dziękuję państwu w imieniu Rzeczypospolitej – powiedział prezydent w trakcie uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Mówiąc o prof. Świąteckiej, Andrzej Duda podkreślił, że jest ona twórcą pierwszego w Polsce telefonu zaufania, co – jak zaznaczył – uratowało życie wielu ludziom i pomogło wielu rodzinom.

Grażyna Świątecka urodziła się w 1933 roku. Przez wiele lat kierowała II Kliniką Chorób Serca Gdańskiej Akademii Medycznej (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) i była jednym z pionierów nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce. W latach 1992-1998 przewodniczyła Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej (obecnie Sekcja Rytmu Serca) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Była wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Elektrofizjologia i Stymulacja Serca” (obecnie „Cardiology Journal”). Od chwili przejścia na uniwersytecką emeryturę w 2004 roku prowadzi nieprzerwanie aktywną i wszechstronną działalność lekarsko-społeczną. Prof. Świątecka jest znana i ceniona jako prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. W latach 2005-2009 była Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Była także przewodniczącą Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej, gdzie zajmowała się promocją etycznych postaw lekarzy. W latach 2009-2016 działała na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Jako kardiolog pełni funkcję lekarza naczelnego w jednym z pomorskich centrów medycznych, gdzie przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Anna Gręziak w okresie PRL była anestezjologiem w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Szpitalu im. prof. Witolda Orłowskiego Warszawie. W 1990 roku została lekarzem wojewódzkim w Warszawie, była zatrudniona m.in. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w charakterze pełnomocnika ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych (2001-2003). W latach 1980-1981 działała w NSZZ „Solidarność”. Podczas stanu wojennego jako lekarz pomagała działaczom „Solidarności”. W 1994 roku znalazła się w gronie założycieli Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w 2002 roku została jego prezesem. Działała również w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. W latach 2005-2007 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, a w latach 2008-2010 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Mariusz Tomczak