15 lipca 2024

Dr Artur Drobniak: Ochrona zdrowia jest chowana do szuflady

W czasie kulminacji pandemii ochrona zdrowia była ważna, teraz jest chowana do szuflady – powiedział wiceprezes NRL Artur Drobniak w czasie VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, odnosząc się do dzisiejszego głosowania w Sejmie nad ustawą o minimalnych wynagrodzeniach.

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Foto: screen

Dlaczego system płac w placówkach medycznych wymaga uporządkowania? Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji? Czy jest możliwy konsensus przy określaniu zasad kształtowania minimalnych wynagrodzeń dla pracowników medycznych?

Między innymi na te pytania próbowano opowiedzieć w czasie panelu „Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia”, który odbył się we wtorek 15 czerwca, w drugim dniu VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (Health Challenges Congress – HCC).

Dyskusję zdominowało popołudniowe głosowanie w Sejmie nad poprawkami Senatu dotyczącymi wyższych, w stosunku do pierwotnie zaproponowanych przez rząd, współczynników wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Sejmowa większość (232 głosów za, 223 przeciw, trzy wstrzymujące się) odrzuciła zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Zakładały one m.in. podniesienie współczynników pracy, przez które mnoży się średnie wynagrodzenie w gospodarce za poprzedni rok, tak by wyliczyć płacę minimalną dla poszczególnych grup zawodowych.

Jeszcze kilka godzin wcześniej ta poprawka uzyskała poparcie sejmowej Komisji Zdrowia, co rozbudziło nadzieje w środowisku medycznym. Jednak dyskusja na Sali plenarnej szybko pokazała, że posłowie popierający rząd raczej nie zagłosują za podwyżkami. Minister zdrowia podkreślał, że poprawki Senatu stanowią obietnicę bez pokrycia. – Półroczny koszt tego podwyższenia [współczynników – przyp. red.] to 6,5 miliarda zł, roczny – 12 miliardów. To obietnica bez pokrycia. Namawiam do odpowiedzialnego wyboru – powiedział minister Adam Niedzielski tuż przed głosowaniem.

– Liczyliśmy, że nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach będzie docenieniem naszej pracy. Tymczasem decyzja Sejmu podcina nam skrzydła – komentowała na gorąco wyniki sejmowego głosowania Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dodając, że kwestia podwyżek zjednoczyła przedstawicieli zawodów medycznych i reprezentujące je samorządy do wypracowania kompromisu.

Rozgoryczenia nie krył również dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. – My sobie dorobimy, fizjoterapeuci będą pracować prywatnie, pielęgniarki wezmą dodatkowy dyżur, ale ostatecznie to uderzy w pacjenta. Publiczna ochrona zdrowia się degeneruje, kurczy się, staje się coraz bardziej niewydolna. Brak troski o pracowników ochrony zdrowia to brak troski o pacjenta – mówił przewodniczący OZZL.

Jak powiedział wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Artur Drobniak, szacunki OECD z 2019 r. wskazują, że Polacy wydawali na ochronę zdrowia 6,3 proc. PKB, ale jedną trzecią z tej puli stanowiły środki prywatne. – Współczynnik wydatków z własnej kieszeni rokrocznie wzrasta. To pokazuje, że bez znacznego dofinansowania publicznego sekatora opieki zdrowotnej wielu pacjentów zostanie pozbawiona profesjonalnej opieki – powiedział dr Artur Drobniak. Powołując się na dane OECD wskazał, że w sektorze opieki zdrowej w Polsce jest zatrudnionych 6 proc. obywateli. – To bardzo mało. Nie zbliżamy się nawet do średniej krajów OECD – dodał.

Wynagrodzenia lekarzy specjalistów w Polsce znacząco odbiegają od zarobków ich koleżanek i kolegów w innych krajach. Z danych przytoczonych przez wiceprezesa NRL wynika, że w 2017 r. polski specjalista mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości 1,4 średniej krajowej, podczas gdy na Węgrzech sięgał 2,5 średniej krajowej, w Czechach – 2,4, na Słowacji – 2,2, a w Słowenii – 2,1. – Takie podejście doprowadzi do emigracji zewnętrznej i wewnętrznej, czyli przepływu kadr z sektora publicznego do prywatnego – podkreślił Artur Drobniak.

Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wzięli udział w kilku panelowych dyskusjach zorganizowanych w ramach VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Relacjonowała je „Gazeta Lekarska”. Wiceprezes NRL dr Andrzej Cisło uczestniczył w debacie pt. „Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie”, a dr Jerzy Friediger w panelach dyskusyjnych zatytułowanych „Szpitale w Polsce – finansowanie” oraz „Specjalizacje lekarskie”.

Mariusz Tomczak