18 lipca 2024

Skarga na TVN: naruszyli Kartę Etyczną Mediów?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył skargę do Rady Etyki Mediów dotyczącą audycji pt. „Uwaga po uwadze” wyemitowaną dnia 12 stycznia 2015 roku w telewizji TTV, wnosząc o wydanie przez Radę Etyki Mediów stanowiska w tej sprawie i stwierdzenie, że dziennikarze, którzy przygotowali i prowadzili tę audycję naruszyli Kartę Etyczną Mediów.

Fragment pisma do przewodniczącego Rady Etyki Mediów

Ponadto prezes NRL zwrócił się z prośbą do prezesa Zarządu TVN Markusa Tellenbacha, o zapoznanie się z wyżej wymienionym programem, pozostawiając do osobistej oceny szefa TVN jego zawartość.

„Jestem przekonany, że rozumie Pan charakter zawodu lekarza, związany z tak czułym aspektem zdrowia i życia każdego z nas. W każdym kraju jest to zawód zaufania publicznego i każdy nierzetelny przekaz informacyjny rujnuje wzajemne zaufanie budowane między lekarzami a pacjentami, co działa przede wszystkim na niekorzyść chorych” – napisał Maciej Hamankiewicz w liście do przewodniczącego Rady Etyki Mediów Ryszarda Bańkowicza (pobierz).