18 lipca 2024

Zdjęcia z pogrzebu dr. Władysława Sidorowicza

W sobotę na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu został pochowany Władysław Sidorowicz, który 24 lipca zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 69 lat. W jego ostatniej drodze uczestniczyło wiele osób, m.in. lekarze i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

  

Foto: Mirosław Łanowiecki

Jako lekarz pracował we Wrocławiu: w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda oraz szpitalu im. Ludwika Rydygiera. Specjalizację pierwszego i drugiego stopnia uzyskał z psychiatrii. Na fali transformacji ustrojowej współtworzył samorząd lekarski m.in. jako delegat na I Krajowy Zjazd Lekarzy. W latach 1990-1992 był prezesem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

W latach 2005-2011, przez dwie kadencje, sprawował mandat senatora. W latach 1998-2005 zasiadał w sejmiku dolnośląskim. W 1991 roku, w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był ministrem zdrowia i opieki społecznej. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W PRL był działaczem antykomunistycznym, a za prowadzoną działalność polityczną został objęty dwuletnim zakazem studiów.

  

  

  

Zobacz wspomnienie o śp. Władysławie Sidorowiczu